Met scheiding minder mestafvoer en lagere kunstmestkosten

Uit V-focus nummer 1 - februari 2016 - Aart Evers en Paul Galama - Onderzoek

Toepassen van mestscheiding kan bij melkveehouders die veel mest moeten afvoeren een hoger inkomen opleveren. Besparing op kosten voor mestafvoer is mogelijk omdat de dikke fractie meer mineralen bevat dan drijfmest. Ook blijft er meer werkzame stikstof en kali uit dierlijke mest op het bedrijf, zodat minder kunstmestaankoop nodig is. In dit artikel is voor een intensief melkveebedrijf berekend hoeveel bespaard kan worden bij verschillende scheidingsrendementen en prijzen voor mestscheiding en -afzet.

Mest scheiden kan interessant zijn, omdat bij mestafzet de dikke fractie met veel fosfaat afgevoerd wordt en de dunne fractie met veel minerale stikstof op het bedrijf achterblijft. Voor een bedrijf met 100 melkkoeien en 20.000 kg melk per ha (zie ook kader Voorbeeldbedrijf) is berekend hoeveel mest gescheiden moet worden om voldoende fosfaat en stikstof af te voeren met de dikke fractie. Dit hangt af van het scheidingsrendement. De dunne fractie en de niet-gescheiden drijfmest ...

Verder lezen?
Log in of maak eerst een gratis V-focus-account ❯❯
Inloggen met uw V-focus-account:

Wachtwoord vergeten? | Meld een probleem

Delen via: