Mais bij de wortel aan gepakt

Uit V-focus nummer 1 - februari 2016 - Nyncke Hoekstra, Nick van Eekeren Eric Visser, Hans de Kroon - Onderzoek

Om P-deficiëntie in jonge maisplanten te voorkomen, werd vaak een startgift van P-kunstmest in de rij gegeve n. Fosfaatkunstmest mag echter door melkveehouders met derogatie niet meer worden toegepast. In de pra ktijk wordt op verschillende manieren gezocht hoe via rijenbemesting of zaaitechniek de mest naar de plant kan worden gebracht of juist de plant naar de mest. In onderliggend onderzoek, gefinancierd door ZuivelNL­, is gekeken hoe we de wortelontwikkeling van de maisplant zo kunnen sturen en stimuleren, dat het aanwezige fosfaat in de bodem door de jonge plant snel door de wortels kan worden opgenomen.

Het is bekend dat bij een intensievere beworteling, de fosfaatopname toeneemt. Er zijn verschillende zogeheten ‘biostimuli’ op de markt die potentieel de wortelontwikkeling van mais stimuleren. Tevens heeft het EU-project EUROOT (www.euroot.eu) fundamentele kennis opgeleverd om de beworteling van mais te stimuleren. Met name de plaatsing (diepte en verspreiding) va...

Verder lezen?
Log in of maak eerst een gratis V-focus-account ❯❯
Inloggen met uw V-focus-account:

Wachtwoord vergeten? | Meld een probleem

Delen via: