Kansenkaart Agrobiodiversiteit: slimme combinaties

Uit V-focus nummer 2 - april 2018 - Frank Verhoeven en Gerard Ros - Onderzoek en Beleid

De grondgebonden landbouw kent vele uitdagingen en steeds meer veehouders ervaren daarin tegenstrij-dige boodschappen. Zo moet de sector de uit- en afspoeling van nutriënten naar het water en de verliezen van ammoniak verminderen. Tegelijkertijd is er een groeiende vraag naar meer weidegang, meer vogels, meer kruiden en meer koolstofopslag. In V-focus van februari 2018 introduceerden wij de Kansenkaart Waterkwaliteit. In dit artikel de kansen voor biodiversiteit en agrarisch natuur- en landschapsbeheer.

De grondgebonden landbouw speelt een belangrijke rol bij het in stand houden en verbeteren van de biodiversiteit. Een hogere biodiversiteit maakt de landbouw minder afhankelijk van externe inputs (zoals gewasbeschermingsmiddelen en kunstmest) en wordt daarom gezien als de sleutel tot een duurzame landbouw met oog voor de leef­omgeving. Door slim gebruik te maken van de natuurlijke soortenrijkdom van planten, dieren en het bodemleven kan de versprei­ding en ontwikkeling van ...

Verder lezen?
Log in of maak eerst een gratis V-focus-account ❯❯
Inloggen met uw V-focus-account:

Wachtwoord vergeten? | Meld een probleem

Delen via: