Infographic – Nederlander topscorer uitstoot broeikasgas

Uit V-focus nummer 6 - december 2018 - Redactie - Visie en Opinie

Nederlanders stoten per hoofd van de bevolking zowat de meeste broeikasgassen uit van alle Europeanen (uitgedrukt in CO2-equivalenten). Per Nederlander worden bijna twee keer zoveel broeikasgassen uitgestoten als per Fransoos of Italiaan. Alleen Luxemburg kent per inwoner een hogere CO2-uitstoot. Veruit de grootste bijdrage aan de broeikasgasemissies wordt geleverd door het opwekken en verbruik van energie (elektriciteit en brandstoffen). De infographic is exclusief brandstoffen voor vliegverkeer en scheepvaart.

De landbouw is verantwoordelijk voor een relatief klein deel van de broeikasgasuitstoot. De infographic vergelijkt de broeikasgasemissies per hoofd van de bevolking uit energie (exclusief vliegverkeer en scheepvaart) en landbouw.

Verder lezen?
Log in of maak eerst een gratis V-focus-account ❯❯
Inloggen met uw V-focus-account:

Wachtwoord vergeten? | Meld een probleem

Delen via: