Effecten van het verzurings- en ammoniakbeleid

Uit V-focus nummer 3 - juni 2018 - Hans Kros, e.a. - Onderzoek en Beleid

In dit artikel wordt een samenvattend overzicht gegeven van een reeks van drie artikelen die in aansluitende uitgaven van V-focus verschijnen. Hierbij is over de periode 1990-2015 gekeken naar de trends in emissie en depositie van ammoniak (te verschijnen in juli), de bijbehorende trends van ammonium en nitraat in bodemvocht en grondwater in natuurgebieden (te verschijnen in september) en trends in korstmossen (te verschijnen in november)

De afgelopen dertig jaar is beleid gevoerd om de ammoniakemissies en depositie te verminderen. Zowel als onderdeel van het internationale verzuringsbeleid (UN-ECE Gotenborg-protocol, EU emissieplafond richtlijn, zie kader pag. 28) als in specifiek ammoniakemissie en depositiebeleid (Interim Wet Ammoniak en Veehouderij). Door emissiebeperkende maatregelen (zoals emissiearme aanwending van dierlijke mest, afdekken van mestopslag, opkoopregelingen, emissiearme huisvesting) en maatregelen uit het mestbeleid (implementatie Nitraatrichtlijn) die h...

Verder lezen?
Log in of maak eerst een gratis V-focus-account ❯❯
Inloggen met uw V-focus-account:

Wachtwoord vergeten? | Meld een probleem

Delen via: