Een visualisatietool voor kringlooplandbouw

Uit V-focus nummer 5 - oktober 2019 - Pieter Veen, Noël van Dooren, Suzanne van der Meulen - Onderzoek en Beleid

De rijksoverheid heeft kringlooplandbouw tot een speerpunt van haar beleid gemaakt. Maar wat dit precies inhoudt, is nog niet zo duidelijk. Elk agrarisch bedrijf is immers onderdeel van vele kringlopen, niet allemaal even zichtbaar en vaak op een ingewikkelde manier met elkaar verbonden. Hogeschool Van Hall Larenstein en Circular Landscapes werken aan een grafische tool om al deze kringlopen op een overzichtelijke manier te visualiseren.

De tool is bedoeld voor boeren, om kansen voor verdere verduurzaming van de bedrijfsvoering in beeld te brengen. Maar vooral is het een instrument om aan beleidsmakers, ketenpartners en burgers duidelijk te maken hoe complex de wereld is waarbinnen het agrarisch bedrijf opereert, en wat voor gevolgen bepaalde acties en maatregelen kunnen hebben. Studenten hebben voorbereidend onderzoek uitgevoerd op drie melkveebedrijven.

Verder lezen?
Log in of maak eerst een gratis V-focus-account ❯❯
Inloggen met uw V-focus-account:

Wachtwoord vergeten? | Meld een probleem

Delen via: