Concentraties in bodem­vocht en grondwater

Uit V-focus nummer 5 - oktober 2018 - Geesje Rotgers - Onderzoek en Beleid

De afgelopen dertig jaar is er beleid gevoerd om de ammoniakemissies en depositie te verminderen. Door emissiebeperkende maatregelen (zoals emissiearme aanwending van dierlijke mest, afdekken van mestopslag, opkoopregelingen, emissiearme huisvesting) en maatregelen uit het mestbeleid (implementatie Nitraatrichtlijn) die hebben geleid tot minder bemesting, zijn de emissies van ammoniak, zoals gerapporteerd door de Emissieregistratie, over de afgelopen 25 jaar gedaald met circa 60 procent. De grootste daling heeft zich voorgedaan in de jaren negentig. De vraag is in hoeverre dit beleid geleid heeft tot een verbetering van bodem en –grondwaterkwaliteit. Wij geven hier de laatste stand van zaken aan de hand van een analyse van metingen in bodem en grondwater over de periode 1990-2015.

De ammoniak en ammonium (NH4+) die door droge en natte depositie in de bodem komt, wordt onder aerobe omstandigheden in enkele weken tot maanden omgezet in nitraat (NO3-) door het biologische proc...

Verder lezen?
Log in of maak eerst een gratis V-focus-account ❯❯
Inloggen met uw V-focus-account:

Wachtwoord vergeten? | Meld een probleem

Delen via: