Bemesten ‘uitgestelde maaidatum land’ – Wachten na eerste snede

Uit V-focus nummer 1 - februari 2019 - Jan de Wit, Anne Jansma en Nick van Eekeren - Onderzoek en Beleid

Uitgestelde maaidatum is een populaire maatregel in het weidevogelbeheer. Het vermindert de verstoring en vergroot het broedsucces. Maar bij veel veehouders is het minder populair. Ze verwachten hergroeivertraging, en het levert veel structuurrijk, matig verteerbaar gras op, wat in grote hoeveelheden slecht inpasbaar is op een hoogproductief melkveebedrijf. Van de Kringloopboeren in Midden-Delfland kwam de vraag of een vermindering van de voorjaarsbemesting dit kan verbeteren.

Bij uitgestelde maaidatum op agrarisch land is vaak bemesting met organische mest uit ruige stalmest of drijfmest toegestaan. Op veen, klei op veen en klei levert de bodem echter al zoveel stikstof dat een uitgestelde maaidatum een hele zware snede oplevert. Bij de Kringloopboeren in Midden-Delfland leefden onder andere de vragen: geeft zo’n zware snede hergroeiproblemen bij het gewas en kan de bemesting juist niet beter ná de eerste snede gegeven worden? Hiervoor zijn in 2017 bij melkveehouder in Mi...

Verder lezen?
Log in of maak eerst een gratis V-focus-account ❯❯
Inloggen met uw V-focus-account:

Wachtwoord vergeten? | Meld een probleem

Delen via: