Agrariërs maken werk van broeikasgassen – Voerindustrie aan de slag met FeedPrint

Uit V-focus nummer 3 - juni 2012 - Geesje Rotgers - Omslagartikel

Vier varkenshouders, vier pluimveehouders en acht akkerbouwers streven ernaar om de uitstoot van broeikas­emissies op hun bedrijf te verlagen. Zij verenigden zich in het netwerk Boeren&Klimaat. Inmiddels is de zogenoemde carbon footprint van 16 bedrijven uitgerekend. Wat is beter voor het milieu: het voeren van natte bietenpulp of gedroogde pulp? Lupines in het voer of toch soja als eiwitbron? Het weiden van koeien of hen opstallen? Het zijn enkele vragen waarop het nieuwe­ rekenmodel FeedPrint een duidelijk antwoord geeft. De eerste vragen van afnemers om een ‘carbon­ footprint’ bij de melk, het vlees en de eieren beginnen te komen.

Nederland is in het kader van het Kyoto Protocol (1997) verplicht om de emissie van broeikas­gassen in de periode 2008-2012 met 6 procent te reduceren ten opzichte van het basisjaar 1990. Deze reductiedoelstelling maakt onderdeel uit van de gezamenlijke emissiereductie van 8 procent die de voormalige EU-15 landen hebben afgesproke...

Verder lezen?
Log in of maak eerst een gratis V-focus-account ❯❯
Inloggen met uw V-focus-account:

Wachtwoord vergeten? | Meld een probleem

Delen via: