30 procent minder ammoniakemissie in melkveehouderij

Uit V-focus nummer 6 - december 2019 - Wim Bussink - Onderzoek en Beleid

De rundveehouderij staat voor de enorme uitdaging om de ammoniakemissie substantieel te verminderen om zo een bijdrage te leveren aan de vermindering van de stikstofdepositie. Naast het voerspoor en aanpassing van stallen, is er op korte termijn nog veel te bereiken met (nieuwe en aangepaste) toedieningstechnieken. Het voordeel loopt op tot 9 kiloton ammoniak per jaar.

De NH3-emissie ligt nu rond het internationaal afgesproken plafond van 128 kiloton (kton) en moet dus verder omlaag om depositiedoelstellingen te bereiken. Ongeveer 114 kton van de emissie komt uit de landbouw, waarvan 100 kton uit de veehouderij. Binnen de veehouderij is 58 procent van de NH3-emissie afkomstig uit de melkveehouderij (inclusief jongvee), waarvan ruim 50 procent uit stal en opslag, ruim 45 procent uit de toediening van organische (drijf)mest en ongeveer 2 procent komt vrij via beweiding. Op korte termijn zijn met meer beweiding, minder eiwitopname via het voerspoor en aangepaste toedieningstechn...

Verder lezen?
Log in of maak eerst een gratis V-focus-account ❯❯
Inloggen met uw V-focus-account:

Wachtwoord vergeten? | Meld een probleem

Delen via: