Artikelen uit vakblad V-focus nr. 1 | 2021

Digitaal magazine

Log in als betalend abonnee met uw V-focus-account en lees de volledige uitgave van V-focus op uw beeldscherm.
Geen V-focus-account? Nu registreren

Losse artikelen

Een dier dat geen transport is gewend, dood je bij voorkeur waar het thuis is. Wie kan het daar mee oneens zijn? Daarom biedt een mobiele dodingsunit (MDU) uitkomst. Aan de Europese Commissie ligt een voorstel voor mobiel slachten voor. Lees verder

Karel van der Velden is business development manager bij diervoerfabrikant Nijsen Company in Veulen, tot 1 januari Nijsen/Granico. Van der Velden werd als stakeholder geraadpleegd bij de totstandkoming van de Nederlandse eiwitstrategie (NES). Lees verder

Als een varkenshouder vrijwillig deelneemt aan een warme sanering en de stallen moet slopen volgens de regeling, is het slopen dan gerelateerd aan de uitoefening van het bedrijf of aan wat daarna met het gesaneerde terrein gebeurt? De Belastingdienst en accountants staan lijnrecht tegenover elkaar. Lees verder

Het World Resources Institute (WRI) schreef in 2019 een rapport over het behalen van de internationale klimaatdoelen in 2050 en vooral over wat er allemaal moet veranderen aan het huidige consumptie- en leefpatroon en aan de voedselproductiemethoden. Lees verder

Veenweidegebieden hebben als gevolg van veenoxidatie te kampen met bodemdaling. Teneinde de bodemdaling te remmen heeft de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) een advies uitgebracht en hebben de overheden in Friesland een veenweideprogramma opgesteld. Voor de herkenbaarheid en het draagvlak voor dergelijke adviezen en programma’s is het van belang dat deze gebaseerd zijn op de juiste uitgangspunten en aannames. Lees verder

De uitbraak van de Afrikaanse varkenspest in Duitsland blijft maar groeien. Inmiddels zijn er in totaal meer dan 300 besmette zwijnen of kadavers aangetroffen in drie besmette gebieden in Duitsland langs de Poolse grens. Lees verder

Op een biologisch melkveebedrijf is een proef uitgevoerd om het effect van diepmengen van de bodem te meten op verdeling van organische stof, bewortelingen en grasopbrengst. Spitten van de bodem op 80 cm leverde twee ton drogestof uit gras meer op. Lees verder

De druk om te stoppen met het importeren van buitenlandse kalveren voor vleesproductie zwelt aan. Ook om de redenen milieu- en dierenwelzijn staat de productie van kalfsvlees ter discussie. Tot overmaat van ramp gaat het door corona financieel bar slecht in de sector. Hoe ziet de toekomst voor de kalversector in Nederland eruit? Lees verder

Productief kruidenrijk grasland levert naast meer biodiversiteit ook meerwaarde op voor de bedrijfsvoering van een melkveebedrijf. Herinzaai met kruidenrijk grasland is niet altijd mogelijk of gewenst, met name niet op veenbodems. Doorzaaien blijkt echter in de praktijk moeilijk. Vanuit de projecten ‘Winst en weidevogels’ en ‘Proeftuin Trots op Krimpenerwaard: Weidebuffet met kruiden’ is er een proef aangelegd om de mogelijkheden van doorzaai te onderzoeken. Lees verder

Nederlandse grondprijzen zijn gemiddeld de hoogste in Europa. In 2020 bedroeg de gemiddelde grondprijs ruim 57.000 euro voor grasland en bijna 70.000 euro voor bouwland. Deze hoge grondprijzen hebben verschillende nadelige effecten voor zowel landbouw als maatschappij. Dit artikel zoomt in op effecten van hoge grondprijzen op de ontwikkelingen in de melkveehouderij en beschrijft mogelijke alternatieven. Lees verder