Artikelen uit vakblad V-focus nr. 5 | 2020

Digitaal magazine

Log in als betalend abonnee met uw V-focus-account en lees de volledige uitgave van V-focus op uw beeldscherm.
Geen V-focus-account? Nu registreren

Losse artikelen

De droogte, daar gaat het al drie zomers over. De beregeningshaspel behoort nu tot de standaarduitrusting van menig melkveehouder. In 2020 was het voorjaar droog, in 2018 en 2019 de zomer. In 2020 is voorzichtig de conclusie te trekken dat zomerdroogte minder schadelijk is dan voorjaarsdroogte. Hoewel er al drie jaar wordt gevochten tegen de droogte, heeft de voorjaarsdroogte de veehouderij nu gered van de veevoermaatregel. Lees verder

De voermaatregel van het ministerie van LNV is definitief geschrapt. Verschillende melkveehouderijpartijen hebben daar op allerlei manieren hard voor gestreden, van lobby tot acties en rechtszaken. V-Focus vroeg Wil Meulenbroeks, voorzitter vakgroep melkveehouderij van LTO, naar zijn mening over het doorhalen van de maatregel. Lees verder

Water is een belangrijke productiefactor in de landbouw. Dat is door de recente droge zomers voor iedereen duidelijk geworden. De noodzaak om te beregenen is helder. Ondanks de noodzaak om te beregenen krijgt de landbouw van eco(hydro)logen kritiek en wordt er zelfs gesproken van grondwaterplundering. Om hierover te kunnen oordelen is inzicht in het niveau van ons grondwater onontbeerlijk. Lees verder

Bokashi is hot. Het gefermenteerde organische materiaal wordt niet alleen gezien als goede bodemverbeteraar, maar ook als goedkope mogelijkheid om groene reststromen te verwerken. Composteerders bekijken de ontwikkelingen kritisch en zetten vraagtekens bij de claims en veiligheid. Lees verder

Henk Bleker heeft in de strijd voor stikstofreductie het programma Zon voor Vee geïntroduceerd. Het idee: een paar hectare zonnepanelen in ruil voor het verkleinen van de veestapel. “De interesse vanuit de melkveehouderij is groeiende”, aldus de oud-staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Lees verder

Sinds 2000 tellen we nu het achtste kabinet. In 20 jaar waren er maar drie minister-presidenten aan de macht, maar liefst 8 ministers en staatssecretarissen van landbouw passeerden de revue. Alle 8 kregen ze hun eigen crisis of hoofdpijndossier voor de kiezen. Lees verder

Verzuring. Vermesting. Verdroging. Verdichting. Een verhoogde kwetsbaarheid. Volgens de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) is het slecht gesteld met de bodem in het landelijk gebied in Nederland. Het advies aan de regering is om met een steviger bodembeleid te komen in Nederland. Maar er is ook kritiek op het rapport ‘De bodem bereikt?!’. Lees verder

De samenstelling van de bacterie- en schimmelgemeenschap als geheel is specifiek voor elk onderdeel van de kringloop op een melkveebedrijf. Dat laat een verkennend onderzoek gefinancierd door de Triodos Foundation zien. Zo is de bacterie- en schimmelgemeenschap in de bodem heel anders dan die in de mest. In de mest en melk was er een verschil te zien tussen gangbare en biologische bedrijven. Lees verder

In Nederland is al een aantal jaren aandacht voor sorghumrassen op melkveebedrijven. Het ontbreekt echter nog aan inkuilparameters van sorghumsilage. Voor een onderzoek naar drogestofgehalte, verteerbaarheid, pH, ammoniak, melkzuur, vluchtige vetzuren, drogestofverliezen en dichtheid, is een diversiteit aan sorghumpartijen ingekuild. De resultaten van het inkuilproces worden in dit artikel besproken. Lees verder

Er is een toename aan kritiek op de huidige bio-industrie. Filosofen spreken zich steeds vaker uit over de vraag of dieren en mensen dezelfde rechten hebben. Staan dieren op hetzelfde niveau als mensen? Mogen dieren gebruikt worden? Lees verder