Artikelen uit vakblad V-focus nr. 3 | 2018

Spuiwater, het waswater van luchtwassers, mag als stikstofmeststof en kunstmestvervanger worden toegepast. De a anwending en opslag kennen echter beperkingen. Is dat de reden dat het spuiwater buiten beeld verdwijnt? Wanneer spuiwater in het illegale circuit tóch wordt aangelengd met mest, kunnen de gevolgen desastreus zijn. Het zure spul kan een explosie van dodelijke mestgassen (H 2 S) veroorzaken. Lees verder

De invoering van fosfaatrechten leidde tot veel vragen over de fiscale aspecten ervan. De Werkgroep Fiscale aspecten fosfaatregelingen melkveehouderij kreeg de opdracht die in kaart te brengen. Rutger Keppel, belastingadviseur bij Flynth adviseurs en accountants en lid van de Vaksectie Recht van de Vereniging van Accountants en Belastingadviseurs (VLB), geeft weer wat de belangrijkste aandachtspunten voor agrarische ondernemers zijn. Lees verder

Mycorrhizaschimmels leven in symbiose met plantenwortels en vergroten daarmee het worteloppervlak. In ruil voor suikers van de plant nemen mycorrhiza stikstof, fosfor en water op voor de plant. De vraag dient zich dan op: kunnen we met het enten van … Lees verder

Er stak een storm op na publicatie van het nieuwste onderzoek van Geesje Rotgers (van V-focus) en Jaap Hanekamp (UCR Middelburg). Hun rapport ‘Ammoniak in Nederland – Een noordoostelijke spelbreker’ (zie pagina 30) levert kritiek op de ammoniakmetingen van het RIVM. Lees verder

De overheid heeft een belangrijke taak in het transport van energie naar zijn burgers. Of het nu om Groninger aardgas of elektriciteit gaat. Boeren en burgers die daar schade van ondervinden, bijvoorbeeld door de aardbevingen of leidingen in of boven … Lees verder

Dit artikel laat de economische prestaties van de K&K-bedrijven in 2016 zien. Hierbij worden de resultaten van de K&K-bedrijven vergeleken met de resultaten van het gemiddelde Nederlandse melkveebedrijf (gangbaar en biologisch) gebaseerd op het Bedrijveninformatienet van Wageningen Economic Research. Aan het project K&K nemen 16 bedrijven deel, waarvan één bedrijf met een biologische bedrijfsvoering. Lees verder

De grondgebonden landbouw kent vele uitdagingen en steeds meer agrariërs ervaren daarin tegenstrijdige boodschappen. Zo moet de sector de uit- en afspoeling van nutriënten naar het water en de verliezen van ammoniak verminderen. Tegelijkertijd is er een groeiende vraag naar … Lees verder

Voor een verbetering van organische stof en bodemkwaliteit op minerale gronden is het streven naar een landgebruik van 60% blijvend grasland met 20% gras, rode en witte klaver in vruchtwisseling met mais een belangrijke stap. In V-focus december 2016 is … Lees verder

Een belangrijk ammoniakmeetstation voor de landbouw staat in Vredepeel, op de grens tussen Noord-Brabant en Limburg. Dit meetstation is, tegen het meetprotocol in, veel te dicht bij een pluimveestal neergezet. Hierdoor vallen de ammoniakconcentraties tot enkele tientallen procenten per jaar … Lees verder

In dit artikel wordt een samenvattend overzicht gegeven van een reeks van drie artikelen die in aansluitende uitgaven van V-focus verschijnen. Hierbij is over de periode 1990-2015 gekeken naar de trends in emissie en depositie van ammoniak (te verschijnen in … Lees verder

Wat een wespennest. Zelden is er zoveel ‘invloed aangewend’ om mij op ‘het goede spoor’ te krijgen. Dagelijks werd mij meermalen hulp aangeboden, want anders zou ik van het juiste pad geraken. Lees verder

Steeds meer melkveehouders investeren in de basis van hun bedrijf: de bodem. Ze zien de bodem weer als een levend systeem en denken na over de kringloop. Ook zoeken ze bijvoorbeeld naar manieren om de kwaliteit van de drijfmest te verbeteren. Daarbij zit de mestwet hen (nog) wel in de weg, zegt René Jochems van het advies- en onderzoeksbureau GroeiBalans in Zundert. Lees verder

De diergezondheid en daarmee de volksgezondheid verbeteren in ontwikkelingslanden. Dat is het doel waarmee Stichting DIO is opgericht. De studentenorganisatie van de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht probeert dat doel te bereiken door het geven van trainingen aan boeren in onder meer Malawi. Lees verder

Henny Verhoeven (45) studeerde beleidsgerichte milieukunde aan de Radboud Universiteit, staat op Twitter bekend als @dukkie6 en is bestuurder van Team Agro NL. Ze maakt zich druk over framing over landbouw. “De landbouw lijkt wel de bron van alle kwaad als je sommige mensen moet geloven. Terwijl landbouw juist de basis is van elke samenleving.” Lees verder