Artikelen uit vakblad V-focus nr. 3 | 2017

Is de Nederlandse melkveehouder klaar om met sensordata aan de slag te gaan? Die vraag is meerdere malen gesteld tijdens de themamiddag ‘Blij met sensoren in de wei’ op de Dairy Campus, georganiseerd door hogeschool Van Hall Larenstein, Wageningen Livestock Research en het project 4DF4. Een eenduidige conclusie is er niet. Wel is duidelijk dat de sensoren in de wei van onmisbare waarde kunnen zijn. Lees verder

­­ Streven waterschappen en provincies naar een verhui­zing van de bijzondere vissoorten vanuit de natuurgebieden naar de boerensloten? Lees verder

Sommige percelen in de Nederlandse veenweidegebieden zijn door bodemdaling te nat geworden voor een productieve teelt van gras. Daarom wordt er geëxperimenteerd met alternatieve, natte landbouwgewassen waaronder lisdodde. Het Louis Bolk Instituut doet samen met de Radboud Universiteit Nijmegen en het Veenweiden Innovatie Centrum (VIC) Zegveld onderzoek in het project Veen, Voer en Verder. De stengel met de bruine sigaar lijkt kansen te bieden voor melkveehouders in veenweidegebieden. Lees verder

Dhebben – i Het onderzoek werd uitgevoerd in. Lees verder

Sorghum is een gewas dat qua groeiwijze en teelt lijkt op mais. Sorghum als derde gewas op een melkveeb e drijf kan de rotatie met mais verruimen en nadelen van continuteelt mais, zoals opbouw van bodemgebonde n ziekten, resistentie bij onkruiden en bodemverdichting, mogelijk voorkomen. In een onderzoeksproject, gefinan­cierd door ZuivelNL, worden de perspectieven van sorghum in vergelijking met mais in beeld gebracht. In 2016 zijn onder andere rassen vergeleken en zijn er metingen gedaan aan een gewasrotatie met mais en sorghum. Lees verder

De schade die de schimmel Aspergillus toebrengt aan de melkveehouderij wordt onderschat. Dat stelt Carl Koch van Koch Eurolab die de schimmel geregeld aantreft in voer- en mestmonsters op melkvee­bedrijven. Aspergillus is een bederfschimmel en komt algemeen voor in het milieu, al lijkt hij iets meer voor te komen in nattere gebieden. Lees verder

H oeveel gras er staat is te bepalen met een grashoogtemeter, maar hoeveel gras er bij gaat groeien is bijzonde r lastig te voorspellen. De omstandigheden voor grasgroei wisselen van te nat tot te droog, van te koud tot te warm en de beschikbaarheid van nutriënten is geen vast gegeven. In het project Amazing Grazing is het de ambitie een tool te ontwikkelen die grasgroei voorspelt op basis van de actuele weersverwachting en de beschikbaarheid van stikstof. Lees verder

Uit de RantsoenChecks van Eurofins blijkt dat mineralentekorten nogal eens voorkomen (zie kader pag. 6). Vooral in de transitieperiode worden de tekorten zichtbaar. De voeding van koeien in de droogstand steekt dan ook nauw. Niet alleen als het gaat om het voorkomen van een negatieve energiebalans, maar ook met het oog op de verstrekking van vitaminen, mineralen en spoorelementen. Lees verder

Veel agrarische ondernemers proberen hun inkomen aan te vullen door hun bedrijf te verbreden met bijvoorb eeld activiteiten als een boerderijcamping, kinderopvang, een windmolen of een golfterrein of iets dergelijks . Sommige ‘bedrijfsverbreders’ kwamen echter voor onaangename verrassingen te staan toen de fiscus de neventak aanmerkte als de opstart van een nieuw bedrijf. Dat kan nogal wat financiële consequenties heb ben. Lees verder

Ondernemers in de afbouwfase lopen gemakkelijk hun onbenutte zelfstandigenaftrek mis als zij onvoldoend e werkuren maken. Dat laatste is met name het geval als het bedrijf vroeg in het jaar wordt gestaakt of bij zie kte. “Dit is een onrechtvaardigheid in de wetgeving, maar als adviseur wel iets om rekening mee te houden”, zegt Wim Overtoom, fiscaal jurist bij Flynth Adviseurs en Accountants en lid van de Vaksectie Recht van de VLB (Vereniging van accountants en belastingadviseurs). Lees verder

De hoofdprijs van de actie ‘Wie heeft het oudste grondanalyseverslag’ gaat naar Melkveebedrijf ‘Het Meulemans’ in Dalfsen (Overijssel). Het bedrijf heeft de oudste reeks (sinds 1945) met analyseverslagen in huis van een perceel dat nog altijd in gebruik is bij … Lees verder

Nederlandse mengvoerbedrijven die hun vleugels uitslaan naar het buiten­land: het is bepaald geen nieuwe ontwikkeling. V-focus schetst het beeld van de buitenlandactiviteiten van Agrifirm, De Heus en ForFarmers­. De tendens voor de komende jaren: een groeiende afzet in het buitenland en stagnatie in Nederland. En: meer premixen, minder­ mengvoer. Lees verder