Artikelen uit vakblad V-focus nr. 4 | 2015

De veehouderij wordt overspoeld door regels om de fosfaatuitstoot binnen de perken te houden. De inkt van de Mestwet, de AMvB grondgebonden melkveehouderij en Kringloopwijzer is nog maar amper droog, of de volgende maatregel, de fosfaatrechten, is al onderweg. Hoe gaan de verschillende regels zich tot elkaar verhouden? De enkeling die nog overzicht heeft, voorspelt een run op volkstuintjes, oftewel kleine lapjes grond. Lees verder

De vab blaast de intervisiebijeenkomsten nieuw leven in. Intervisie is het leren van en met vakgenoten. Net als tussen 2002 en 2005 gaat er weer in kleine groepjes intensief gespard worden over actuele, sectorale onderwerpen. Lees verder

Soms heb ik dagen met drie of vier afspraken, dan vliegen de dagen voorbij. Het is dan lekker dat ik ook zo nu en dan achter mijn bureau met cijfertjes en jaarrekeningen bezig kan zijn. Dat is wat mijn werk … Lees verder

Gebaseerd op de dierdagdosering zag de waakhond diergeneesmiddelen SDa in 2014 slechts een duidelijke daling van het anti­bioticumgebruik bij rundvee. Die sector zag kans een kleine 20 procent te reduceren ten opzichte van 2013. Ook de varkenssector wist de dalende trend voort te zetten met een daling van 4,4 procent het afgelopen jaar en in de kalversector daalde dit cijfer met 1,6 procent. In de vleeskuikenhouderij steeg het gebruik in het afgelopen jaar met 21,1 procent en bij de kalkoenen met 4,9 procent. Lees verder

Fenny Straat en Marc van der Lee zijn geen onbekenden in de agri & food. Met samen ruim 50 jaar aan ervaring begonnen zij op 1 juni hun communicatieadviesbureau Ruemour. Een mooie reden om Straat en Van der Lee te vragen hoe zij aankijken tegen de communicatievaardigheden van bedrijven binnen onze sectoren en hoe wij de veehouderij beter op de kaart kunnen zetten. Lees verder

In het project ‘Goud van Oud grasland’ wordt naar het ‘goud’ van oud grasland gezocht op het gebied van grasproductie, milieu en biodiversiteit. Er wordt ook gekeken naar de afbraak van organische stof. Hiervoor is onder andere gebruik gemaakt van een methode waarbij de afbraak van groene thee en rooibosthee in de bodem als maatstaf wordt gebruikt voor de afbraak van organische stof. Deze methode is afgelopen jaar getest op een jong en oud graslandperceel van tien melkveebedrijven op de oude zeeklei in Friesland en Groningen. Lees verder

Het onderzoeksprogramma Feed4Foodure werkt aan een meetlat om te voorspellen wat het vermogen is van een dier om adequaat te reageren als het wordt blootgesteld aan ziekteverwekkers. Dit wordt de immuuncompetentie van het dier genoemd. Deze immuuncompetentie is te beïnvloeden door onder andere dier­voeding en voederadditieven, vertelt onderzoeker Mari Smits van Wageningen UR. Lees verder

Glyfosaat, het werkzame bestanddeel van onkruid- en grasverdelger Roundup, ligt onder vuur. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is het middel mogelijk kankerverwekkend. Overheden en landbouworganisaties denken echter dat het meevalt. De Duitse dierenarts Monika Krüger, wetenschapper aan de Universiteit van Leipzig, onderzocht de impact van residuen van het product op melkvee. Lees verder

Bij de invoering van de PAS blijkt er in diverse regio’s nagenoeg geen ontwikkelruimte te zijn voor bedrijven. Dit terwijl uit een analyse van V-focus blijkt dat de met modellen berekende stikstofdepositie in natuur­gebieden tussen 2003 en 2015 juist flink daalde. Wat overigens weer vreemd is want de ammoniak­concentraties in de lucht bleven nagenoeg onveranderd. Als we afgaan op buitenlandse metingen van de stikstofdepositie zou er in Nederland een zee aan ontwikkelruimte ontstaan. Lees verder

Op de vloer van een vrijloopstal ligt meestal een organische bedding. Deze moet aan een aantal voorwaarden voldoen om geschikt te zijn voor gebruik in de vrijloopstal. Een belangrijke voorwaarde is dat de vervluchtiging van stikstof (N) uit de bedding, en daarmee uit de hele stal, beperkt blijft. Een laag N-verlies is mogelijk, en bij uitrijden van ‘compost’ op het land is er nauwelijks emissie. Lees verder

In de vrijloopstal liggen de koeien meestal op een organische bedding en scheiden daar mest (feces en urine) uit. Om de bedding voldoende droog en schoon te houden wordt er regelmatig nieuw strooisel aangevoerd en wordt de toplaag bewerkt. Op basis van onderzoek- en praktijkervaringen tot nu toe kunnen een aantal richtlijnen gegeven worden om dit type beddingmanagement succesvol uit te voeren. Naast de praktische bruikbaarheid van de richtlijnen geeft een uitwerking daarvan ook een idee van wat er komt kijken bij het managen van een bedding in de vrijloopstal. Lees verder

Onlangs verscheen de volledig herziene editie van het Handboek Varkenshouderij. De vorige editie werd in 2010 uitgebracht. Deskundigen van Wageningen UR Livestock Research en enkele externe deskundigen hebben de inhoud volledig geactualiseerd. Ook zijn nieuwe onderwerpen toegevoegd. Lees verder

In september start Agrivaknet met de nieuwe Masterclass Procesmatig werken. Drie personen die in deze leergang deelnemers begeleiden, vertellen hier over hun rol. Lees verder