Artikelen uit vakblad V-focus nr. 5 | 2014

’De Agro&Food sector heeft een ijzersterke uitgangspositie. Deze topsector is de motor van de Nederlandse economie en de nummer één in de wereld.’ Met deze loftrompet begint het rapport van het Topteam Agro&Food (2011). Het beeld dat de topsector van zichzelf schept, klopt echter niet met de feiten. Een beschouwing door econoom Hein Vrolijk. Lees verder

“Vanaf mijn zesde jaar kwam ik veel op een boerenbedrijf in de buurt. Daar ging ik klusjes doen, later ging ik er in de weekends en in de schoolvakanties werken.” Lees verder

De VLB presenteerde in juli voor het tweede jaar op rij duurzaamheidskengetallen op basis van gegevens van ruim zeshonderd melkveebedrijven. De kengetallen bieden melkveehouders de mogelijkheid om hun duurzaamheidscore te benchmarken. Adviseurs kunnen met de cijfers hun klanten nog beter ondersteunen bij het bereiken van hun duurzaamheidsdoelen. Lees verder

KWIN, Kwantitatieve Informatie Veehouderij, verscheen de afgelopen 25 jaar als lijvig handboek, zowel op papier als digitaal. Dit najaar is daar een serie apps bij gekomen, waarmee adviseurs en veehouders zelf saldo- en kostprijsberekeningen kunnen maken. De apps zijn beschikbaar voor de pluimvee-, varkens- en rundveehouderij. Lees verder

Zodra de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) van kracht wordt, is rekenmodel Aerius de enige geaccepteerde methode om de impact van bedrijfsontwikkelingen op natuurgebieden te bepalen. Dit ondanks een ‘officiële’ foutmarge in de berekening van 70 procent. En afgaande op de metingen in het milieu zelf, ligt de foutmarge waarschijnlijk nog hoger (zie artikel ‘De onschendbaarheid van een rekenmodel’, pag. 38-41). Lees verder

In de komende maanden organiseert Agri­vaknet een Masterclass voor adviseurs die bij de grote agrarische ondernemers aan tafel zitten. De animo is groot; er komen geregeld nieuwe data bij, van de zeven die nu ingepland staan zijn er zes vol. Trainer Antoon Sanders verheugt zich op de trainingsdagen. Lees verder

Op 6 november 2014 organiseert de vereniging agrarische adviseurs (vab) haar najaarsseminar. Het thema is ‘Groei - kans of kater?’ Met dit thema wordt ingespeeld op de berichten over de groeiende economie, maar ook op bijvoorbeeld de persoonlijke groei van de adviseur en ondernemer en op hoe de maatschappij aankijkt tegen de groeiende boerenbedrijven. Met boeiende sprekers en interessante workshops wordt invulling gegeven aan het thema. Lees verder

Dierenarts en eigenaar van Dynamic Support Steven de Nie heeft uit idealisme een tweede tak van sport opgezet. Het gaat om het charitatieve bedrijf Dynamic Depot, actief in het hergebruik van veterinaire apparatuur. Lees verder

Agrifirm is de meest favoriete werkgever bij studenten aan de hogere agrarische scholen, Wageningen Universiteit en Universiteit Utrecht. Dat blijkt uit een enquête die V-focus uitvoerde onder circa 1.200 studenten. Op de tweede en derde plek van de Top 20 staan ForFarmers Hendrix en FrieslandCampina. Studenten willen graag werken bij een bedrijf dat een plezierige sfeer uitademt en hen carrièremogelijkheden biedt. Lees verder

Volgens het ‘Rekenmodel Ammoniak’, het fundament onder de natuurwetgeving, zijn de maatregelen die boeren nemen tegen de ammoniakuitstoot bijzonder effectief. Vooral emissiearm bemesten zou de stikstofuitstoot naar het milieu drastisch verminderen. Maar in het milieu zelf is van alle inspanningen amper iets terug te zien. Met de jaren is het verschil tussen de berekende en gemeten waarden – het ammoniakgat – almaar groter geworden. Lees verder