Artikelen uit vakblad V-focus nr. 3 | 2014

Annechien Ten Have-Mellema mist het voorzitterschap van de LTO-vakgroep Varkenshouderij niet. Acht jaar lang bekleedde ze die functie, van 2005 tot 2012. “Het geeft wel een vrij gevoel nu. Het was een hele verantwoordelijkheid.” Lees verder

Na de geslaagde masterclass voor middenmanagers ‘Sterker worden in het midden’ organiseert Agrivaknet in het najaar een masterclass­ voor adviseurs die bij de grote agrarische ondernemers aan tafel zitten. Lees verder

De accountant verdwijnt. Die voorspelling is de afgelopen maanden door verschillende economen en wetenschappers gedaan. Natuurlijk kunnen computers en robots werkzaamheden en handelingen overnemen, maar zal het heus zo’n vaart lopen? Lees verder

“Hoe meer je van je klant weet, hoe beter je kunt adviseren.” Dat zegt Hannah Nathans, auteur van het boek ‘Adviseren als tweede beroep’. Goed kunnen luisteren naar de klant is daarom misschien wel het allerbelangrijkst voor een adviseur. Lees verder

Agrarische ondernemers en adviseurs die bij de overheid tegen een muur oplopen, kloppen zelden aan bij d e Nationale Ombudsman. De Ombudsman lijkt tamelijk onbekend te zijn bij de agrarische beroepsgroepen . “Maar ook voor deze ondernemers kunnen wij wat betekenen”, zegt Frank van Dooren, waarnemend Nationale Ombudsman. De Nationale Ombudsman onderzoekt of overheidsinstanties zich behoorlijk gedragen jegens burgers en ondernemers. Lees verder

Ammoniak (een stikstofverbinding) kan een verwoestende invloed hebben op de natuur in gebieden met veel intensieve veehouderij, dat is bekend. Maar hoeveel ammoniak vanuit de veehouderij nu precies op de natuur belandt, is een groot mysterie. Volgens de berekeningen van de overheid is dat heel veel, maar de werkelijke metingen van het RIVM vertellen wat anders. Grote vraag is waarom de werkelijke meetuitkomsten nagenoeg worden genegeerd; het kost zelfs moeite om de meetresultaten op een rij te krijgen. Lees verder

Het bedrijfsinkomen van landbouwbedrijven is hoger naarmate de invloed van de boerin op de boerderij groter is. Dat zei bedrijfskundig adviseur melkveehouderij Gerrit Bossink (ex-Gibo Groep) al in 2007. Is dit anno 2014 ook het geval? Lees verder

Veenweidegebieden hebben te maken met bodemdaling en uitstoot van broeikasgassen als gevolg van veenoxidatie. Dit proces wordt versterkt door aerobe omstandigheden in de bodem bij lage slootwater- en grondwaterpeilen, vooral in de zomer. Het gebruik van onderwaterdrains kan bodemdaling verminderen door een verhoogde infiltratie van water uit de sloot naar de veenweidebodem, waardoor grondwaterstanden tijdens droge perioden minder diep zakken. Lees verder

De fiscus accepteert kosten die zijn gemaakt voor de zakelijke belangen van een bedrijf als aftrekbare kosten. Daarnaast zijn er de privékosten die niet aftrekbaar zijn. Bestaat er een grijs gebied tussen deze twee kostensoorten? Lees verder

Diverse dierenartsen lopen aan tegen het fenomeen dat boekhouders hun melkveeklanten wijzen op gestegen dierenartskosten. Dierenartsen op hun beurt menen dat een intensievere bedrijfsbegeleiding, met meer uren op het melkveebedrijf, juist zorgt voor een betere diergezondheid. Hoe verhouden de uitgangspunten van deze specialisten zich tot elkaar? Lees verder

Varkens zijn van nature zindelijke dieren. Toch zijn varkenshokken vaak bevuild met mest en urine. Dit komt vooral doordat de omstandigheden in de ligruimte niet optimaal zijn voor de varkens om te liggen. Vooral in de zomerperiode worden ligvloeren vaak bevuild. In dit artikel worden opties aangedragen om de varkens het gehele jaar een aantrekkelijke ligruimte aan te bieden, waardoor het hok schoon blijft. Lees verder

Snijmais is een zeer populair voedergewas in de melkveehouderij. Maar de teelt van snijmais door melkveehouders wordt bemoeilijkt door de mestwetgeving, met name op de zand- en lössgronden in Zuid(oost)-N ederland. Maar er zijn meer redenen om het telen en voeren van snijmais te beperken, zegt Frank Verhoeve n van advies­bureau Boerenverstand in Utrecht. Lees verder

Er is geen duidelijk effect van geboortegewicht en van voeropname vóór spenen op het aantal biggen met klinische verschijnselen van een Streptococcus suis (S. suis) infectie. Dit blijkt uit onderzoek dat is uit­gevoerd in opdracht van het Productschap Vee en Vlees en het ministerie van Economische Zaken. Lees verder

Sinds 2010 werd erop gewacht door adviseurs: het rekeninstrument Aerius. Inmiddels hebben de eerste bedrijfsadviseurs en (lokale) overheden het nieuwe rekenprogramma voor de depositie van ammoniak in gebruik genomen. Eind dit jaar moet Aerius het oude rekenprogramma Aagro-Stacks vervangen. Lees verder

Voedsel maakt een belangrijk deel uit van het culturele erfgoed. Veel van de gebruiken, bereidingswijzen en waardering van de dagelijkse maaltijd zijn ingegeven vanuit traditie en cultuur. De culturele verschillen in beleving van varkensvlees zijn niet alleen terug te zien bij de consument, ook in de productieketen zijn deze verschillen duidelijk zichtbaar. Dit bleek tijdens het vierde Expert Forum on Sustainable Pork Production dat dit jaar plaatsvond in Amsterdam. Lees verder

Op verschillende ex-landbouwgronden op zandgrond, die bestemd zijn voor natuur, wordt de fosfaat- toestand uitgemijnd met een maaimanagement van grasklaver en kalibemesting. Normaliter worden hiervoor ‘gangbare’ kalimeststoffen gebruikt, maar de vraag rees of hier ook kalihoudende gesteentemelen voor gebruikt kunnen worden. Resultaten van een tweejarige proef hierover worden besproken. Lees verder