Artikelen uit vakblad V-focus nr. 6 | 2014

West-Europa neemt een voorschot op het wegvallen van de melkquotering in 2015: dit jaar is al een melkproductiestijging van 8 procent gerealiseerd. Meer melk voor een groeiende wereldbevolking gaat echter gepaard met stevige kostprijzen, hoge kredieten en schaarse ruimte. De ‘graslanden’ zullen profiteren in het post-quotumtijdperk, denkt Rabobank. Het Nederlandse ABAB en Belgische Liba adviseren adviseurs en ondernemers om over te schakelen op ‘saldo per koe’. Lees verder

Recirculatie van lucht in een vleesvarkensstal is technisch mogelijk. Door een belangrijk deel van de lucht te recirculeren en een deel te verversen, wordt een zeer stabiel stalklimaat verkregen en worden de emissies van ammoniak en fijnstof (en geur) tot vrijwel nul gereduceerd. De extra kosten moeten terug verdiend worden­ met betere productieresultaten. Lees verder

“Dat zit erin, altijd al. In mijn jeugd speelde ik af en toe compu­terspelletjes. Mijn favoriet was Simcity, een simulatiespel waarbij je een stad moet bouwen. Ik had toen al een fascina­tie voor het plannen van de leefomgeving. Dat heb ik verder uitgebouwd in studie en werk.” Lees verder

We leven in een tijdperk waarin we overspoeld worden met informatie. En dat zal niet minder worden. Daarom is het handig dat j e snel en efficiënt de informatie door kunt nemen. John Cliteur geeft op 11 december 2014 de training ‘Informatiemanagement en snellezen’ aan vab-leden. V-focus ging bij Cliteur­ langs en kreeg alvast een sneak­preview van de workshop. Lees verder

Kun je ondernemerschap leren? Daarover zijn de meningen verdeeld. Veel ondernemers geven aan dat je ondernemerschap niet uit een boekje kunt leren, maar in je moet hebben. CAH Vilentum in Dronten biedt daarentegen een hbo-opleiding ‘Agrarisch Ondernemerschap’ aan. Studenten van deze opleiding volgden bij het Kenniscentrum Agrofood en Ondernemen in Dronten de Masterclass Ondernemerschap. Zij verbeterden aantoonbaar hun ondernemerschapscompetenties. Lees verder

Het Collectief Praktiserende Dierenartsen (CPD) ging dit jaar van start. Voorzitter Frans Dirven ziet de samenwerking van dierenarts en met de verschillende andere adviseurs op het erf als een noodzaak. Lees verder

Door meer rekening te houden met de verschillen tussen mannen en vrouwen kunnen bedrijven hun business een boost geven, vertelt Mabel Nummerdor, auteur van het boek Miss Marketing. Vrouwen in Nederland zijn verantwoordelijk voor 70 procent van alle aankoopbeslissingen. Ook op het boerenerf bepalen vrouwen vaak wat er gekocht wordt, ook als het gaat om grote investeringen. Als vrouwen op de juiste manier worden aangesproken, kan dat een bedrijf veel opleveren. Lees verder

Volgens de Grootschalige Depositiekaarten van het RIVM valt stikstof met bakken vol uit de lucht. In veedichte gebieden, zoals De Peel (NB), zou het jaarlijks gaan om 50 tot 60 kilo per hectare. In provincies als Groningen, Drenthe en Zeeland is dat minder, maar nog altijd een kilo of 25 kilo. Is dat écht zoveel? Hoewel de stikstofdepositie uitgangspunt is van de PAS en bepaalt hoeveel ontwikkelruimte veebedrijven krijgen, is het merkwaardig dat de N-depositie nooit écht is gemeten, laat staan getoetst met veldmetingen. Lees verder

Veehouders in het veenweidegebied wilden meer grip krijgen op het effect van bodemkwaliteit en -beheer op graslandproductie. Doel van veehouders was een soort checklist te ontwikkelen om bodemkwaliteit te beoordelen en maatregelen uit te proberen om de bodemkwaliteit te verbeteren. In het Praktijknetwek Goed Bodembeheer op Veen Boert Beter is dit opgepakt met veehouders, VIC Zegveld, PPP-Agro Advies, Wageningen UR Livestock Research en het Louis Bolk Instituut. Lees verder

Meten is weten. Een oud gezegde en het geldt nog altijd. Agrivaknet besteedde in de afgelopen maanden in verschillende diergroepbijeenkomsten aandacht aan getallenwerk. Hier een korte samenvatting van drie van deze dagen. Lees verder

De farmaceutische industrie voelt er weinig meer voor om nieuwe medicijnen, met name antibiotica, voor landbouwhuisdieren te ontwikkelen, nu het voorschrijven ervan steeds verder aan banden wordt gelegd. Er ontstaat een zorgelijke situatie, volgens Irma van Deurzen, managing director bij farmaceut Dopharma Research. Lees verder

De KringloopWijzer krijgt een sleutelpositie in het in beeld brengen van de mineralenstromen op melkvee­ bedrijven. Ook de Vereniging van Accountants- en Belastingadviesbureaus (VLB) anticipeert hierop. Zo krijg en zestig adviseurs van de bij de VLB aangesloten kantoren een speciale opleiding en is de vereniging betrok ken bij het KringloopWijzer-project van FrieslandCampina en Vruchtbare Kringloop Achterhoek. Lees verder

In de afgelopen twee jaar heeft ‘Koeien & Kansen’ aandacht besteed aan de verbetering van de teelt van een vanggewas na de oogst van mais, een belangrijk aspect van de ruwvoerteelt op melkveebedrijven. Er is geëxperimenteerd met tegelijkzaai, onderzaai en nazaai. Dit artikel geeft een overzicht van de voor- en nadelen van de verschillende werkwijzes. Lees verder

De Star+-stal is ruim twee jaar geleden in gebruik genomen op het Varkens Innovatie Centrum in Sterksel. In dit artikel wordt ingegaan op de achtergronden van deze stal en welke onderzoeken er de afgelopen twee jaar zijn gedaan. De resultaten van deze onderzoeken zullen in meer detail in andere artikelen worden beschreven. Lees verder

Vleesvarkens hebben graag een emmer snijmais. Dat blijkt uit praktijkonderzoek op Varkens Innovatie Centrum Sterksel, onderdeel van Wageningen UR. In vergelijking met stro heeft snijmais meer voederwaarde en het leidt minder snel tot verstoppingen in de mestput. Lees verder

Nederland moet gaan nadenken over een ondergrens aan het antibioticumgebruik. Die boodschap geeft de Vlaams e hoogleraar Jeroen de Wulf aan de Nederlandse dierenartsen en veehouders. Te snel en te ver doorschieten in reductie is ongewenst. Volgens De Wulf is dat gebeurd in Denemarken; het is de Denen duur komen te staan. Lees verder