Artikelen uit vakblad V-focus nr. 3 | 2012

De Gezondheidsraad is een onafhankelijk weten­schap­pelijk adviesorgaan dat onze regering en parlement adviseert op het gebied van de volksgezondheid. Zo heeft de Raad eind 2011 een doorslaggevend advies afgegeven over het gebruik van antibiotica in de veeteelt. Hoe is dat advies tot stand gekomen? Lees verder

Engels raaigras is, niet voor niets, veelgebruikt. Het combineert een hoge productie met een hoge verteerbaarheid en is geschikt voor zowel begrazing als maaien. Maar met de beperkingen rond bemesting en beregening lijkt Engels raaigras niet altijd de beste keuze. Grassoorten zoals kropaar en rietzwenkgras lijken­ dan minstens zo geschikt. Welke grassoort of welk mengsel is eigenlijk het meest waardevol? Lees verder

Goed op de kleine lettertjes letten is nog steeds erg belangrijk . Dat blijkt ook uit de bijeenkomst over contracten van de Vereniging Agrarische Bedrijfsadviseurs (vab). Ook voor de adviseur die als tussenpersoon of via volmacht werkt is er een risico op aansprakelijkheid aanwezig. Lees verder

Wageningse onderzoekers becijferen dat in 2030 zestig procent van onze kunststoffen, gemaakt van fossie le olie, economisch rendabel door bioplastics kunnen worden vervangen. Zij zien de zogenoemde biobased economy als de alternatieve tegenhanger voor onze eindige oliereserves. Wat kan die groene economie concreet­ bijdragen en zijn er al resultaten geboekt? Lees verder

Vier varkenshouders, vier pluimveehouders en acht akkerbouwers streven ernaar om de uitstoot van broeikas­emissies op hun bedrijf te verlagen. Zij verenigden zich in het netwerk Boeren&Klimaat. Inmiddels is de zogenoemde carbon footprint van 16 bedrijven uitgerekend. Wat is beter voor het milieu: het voeren van natte bietenpulp of gedroogde pulp? Lupines in het voer of toch soja als eiwitbron? Het weiden van koeien of hen opstallen? Het zijn enkele vragen waarop het nieuwe­ rekenmodel FeedPrint een duidelijk antwoord geeft. De eerste vragen van afnemers om een ‘carbon­ footprint’ bij de melk, het vlees en de eieren beginnen te komen. Lees verder

Een combinatie van goede hygiënemaatregelen en biologische bestrijding lijkt effect te hebben op het aantal vliegen in de stallen van biologische varkenshouders. Lijkt, want de effectiviteit van de maatregelen verschilt sterk per bedrijf. Dat blijkt uit onderzoek van Wageningen UR Livestock Research bij een aantal biologische varkenshouders. Lees verder

“Het was niet zozeer een tip als wel afkijken. In mijn vorige werk liep ik lange tijd mee met mijn baas. Zijn manier van praten, adviseren en onderhandelen heb ik overgenomen. Ik kwam er pas later achter dat ik eigenlijk heel veel op hem lijk. Uitgangspunt daarbij is dat je de 90 euro per uur waard moet zijn, dat moet je altijd in het achterhoofd houden. Ik kan mijn meerwaarde verkopen, daar ben ik van overtuigd. Ik kan goed verbanden leggen, ben net een stap sneller dan gemiddeld, ben een enorme doorzetter en zie nog mogelijkheden als een ander ze niet meer ziet. Soms kun je op die manier van niets toch iets maken.” Lees verder

Na een aantal jaren van sterke teruggang in het aantal leerlingen en studenten in het pluimveehouderij-onderwijs, is het onderwijs in Nederland voor deze sector ‘op de schop gegaan’. Door een goede samen­werking tussen meerdere scholen is het sinds die tijd weer gelukt om het pluimveeonderwijs nieuw leven in te blazen. Lees verder

In november 2011 bracht V-focus het verhaal van veehouder Jelle Kraak uit het Friese Nijelamer. In 2009 werden­ alle runderen van zijn bedrijf gevoerd door de NVWA vanwege verwaarlozing. Op 29 maart 2012 oordeelde­ het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) dat de NVWA zijn boekje te buiten is gegaan. Het bedrijf is ten onrechte geruimd. En wat nu? Lees verder

De varkenshouderij zal een gedeelte van het mestoverschot moeten oplossen met verplichte mestverwerking. Als adviseur krijg je geheid de vraag van klanten wat ze moeten doen: investeren in een eigen verwerkings­installatie of laten verwerken. Het blijft natuurlijk altijd de keuze van de ondernemer. Hoe ziet het mestbeleid en de nieuwe nitraatrichtlijn eruit en welke opties voor verwerking zijn er? Dat was het thema op de drukbezochte Agrivaknetbijeenkomst van de stuurgroep varkens met een praktijkbezoek aan varkensbedrijf Poels in Meerlo. Lees verder

Dat ondernemers het verkrijgen van kredieten bij banken als lastiger ervaren als voorheen, heeft meer te maken met het economische tij dan met nieuwe beoordelingsregels van de bank. Dat liet Rabobank op 16 mei weten aan de leden van de Nederlandse Vereniging van Landbouwjournalisten tijdens de jaarlijkse ‘bijpraatbijeenkomst’. Lees verder

Vleesgigant Vion Food Group heeft een duidelijke visie als het gaat om de kwaliteitsbeheersing bij het produceren van vlees. Toonaangevend is de zogenaamde ketenkeuring van het bedrijf op slachterijen, in 2006 ingevoerd. Op het hoofdkantoor van Vion in Eindhoven geven Marc van der Lee, directeur communicatie, en Bert Urlings, directeur kwaliteit, hun visie op kwaliteit. Lees verder

De 9de april verliep succesvol voor FrieslandCampina. Zo’n 100.000 bezoekers kwamen af op de 46 melkveebedrijven die meededen aan de Open Boerderijdag en uit onderzoek bleek dat de loyaliteit van consumenten voor het merk is gegroeid. Andere evenementen trekken nauwelijks belangstelling. Tijdens de studie­bijeenkomst ‘Eventmarketing: hoe melk je dat uit?’ van NIMA Food & Agrimarketing werd besproken waarom het ene evenement wel scoort en het andere flopt. Lees verder

Een op het oog fraai groen grasland is niet synoniem aan een hoge voedingswaarde. De meningen zijn verdeeld­ over de voedingswaarde en kwaliteit van de Nederlandse weides. Dat de nieuwste grasmengsels de beste opbrengsten geven, daarover is iedereen het eens. Met de herinzaaiwijzer van Livestock Research van Wageningen UR kan worden berekend wanneer herinzaai financieel loont. Lees verder

De melkveesector is een robuuste sector. Of dat in het jaar 2023 nog zo is weten we niet. Het project ‘Mijn duurzaamheid’ zet boeren aan het denken wat je als mens en bedrijf moet doen om er over tien jaar nog te zijn. Lees verder

Een simpele bedrijfsvoering met de focus op melkproductie. Dat is kort samengevat de strategie van Koeien & Kansen-bedrijf Hagoort. Onder de streep leverde deze aanpak 20.000 euro meer op in 2010 in vergelijking met overeenkomstige bedrijven. Lees verder