Artikelen uit vakblad V-focus nr. 1 | 2011

Bedrijfsadviseurs moeten weten hoe zij overkomen op anderen. Dat is de eerste stap in het succesvol communiceren met de klant. Weten adviseurs dat dan niet? Volgens Jan Peter van Keep schatten de meesten hun eigen gedrag niet helemaal goed in. Van Keep is directeur van Keep Company Coaching. Hij trekt deze conclusie uit de duizenden gedragsprofielen, als onderdeel van de training ‘The Persuasive Communicator’. Lees verder

Je hoort ze niet, je ziet ze niet, zijn ze er nog wel? De faculteit Diergeneeskunde lijkt niet te willen opvallen in de veterinaire wereld. Is dat een bewuste keuze? Lees verder

Als je ergens kunstmestloos kunt boeren, is dat in het veenweidegebied. Veenbodems hebben immers het hoogste stikstofleverende vermogen. Twee veehouders probeerden het vorig jaar uit, op een deel van het grasland werd geen kunstmest aangewend. De resultaten zijn veelbelovend. Lees verder

De markt voor biologische zuivel is het afgelopen jaar met 40 procent gegroeid. Voor ruim 10.000 melkveehouders in Nederland is omschakelen financieel interessant, aldus ketenmanager Maurits Steverink van het convenant Marktontwikkeling Biologisch. “Te weinig ondernemers denken serieus na over het halen van meer opbrengsten naast het beheersen van de kosten. Benader biologisch als kans in de markt en zie het als een alternatief voor de lagekostenstrategie die na 2015 gaat heersen.” Lees verder

Gemiddeld realiseren de Koeien & Kansen-bedrijven in 2009 een 8,6 euro per 100 kg melk lager saldo dan in 2008. De kasstroom is 7,9 euro per 100 kg melk gedaald. Ten opzichte van het gemiddelde Nederlandse melkveebedrijf realiseert Koeien & Kansen in 2009 een wat lager saldo, terwijl de kasstroom op ongeveer hetzelfde niveau ligt. De daling van de kasstroom is bij Koeien & Kansen echter minder groot dan bij het gemiddelde Nederlandse melkveebedrijf. Lees verder

Bij de helft van de agrarische vergunningaanvragen wordt de wettelijke termijn overschreden, schat Paul Bodden van Hekkelman Advocaten en Notarissen. En in geval van de NB-wetvergunning geldt dat in bijna alle gevallen, stelt Nico Gerrits, adviseur bij INCAconsult. De vertraging en het gestuntel rondom de natuurwet en emissiearme stallen zet veebedrijven voor een schadepost. Wie gaat die schade vergoeden? Lees verder

Aangescherpte bemestingsnormen en veranderende klimaatomstandigheden maken de beworteling van gras nog belangrijker om de beschikbare mineralen en het water beter te benutten. In het Kaderrichtlijn Water-project ‘Dieper wortelen, beter benutten, minder verliezen’ wordt het effect van graslandmanagement op bewortelingsparameters van grasland onderzocht. Een van de onderzochte managementaspecten zijn de raseffecten binnen Engels raaigras. Lees verder

Wij concurreren met de Denen op de afzetmarkt van varkensvlees en biggen. Die strijd speelt zich vooral in Duitsland af. De Denen lijken een hogere gezondheidsstatus te hebben op de bedrijven en winnen daarmee veel terrein in de export. Doen de Denen het dan beter vanwege de gezondere varkens of is hun marketing in het buitenland beter dan die van ons? Dit artikel wil hierop een antwoord geven. Lees verder

Energie wordt steeds duurder. Al een aantal jaren wordt op vooral intensieve veebedrijven gezocht naar alternatieven. Een van die alternatieven is olifantsgras telen. Hoe die teelt en oogst het best zijn uit te voeren, wordt in dit artikel verteld. Een volgend artikel zal gaan over verbrandingstechnieken en milieuvoordelen. Lees verder

Pluimveepraktijk Zuid-Nederland in Someren biedt al vanaf de tachtiger jaren van de vorige eeuw een diergeneeskundig begeleidingspakket aan aan zijn klanten met een vast bedrag per vleeskuiken voor de begeleiding en daarnaast de kosten van entstoffen en antibiotica. Sinds enige jaren wordt tevens een systeem aangeboden waarbij naast de begeleidingskosten van de dierenarts, de kosten van medicijnen onderdeel zijn van een totaalprijs per kuiken. Een gering gebruik van medicijnen levert de pluimveehouder een bonus op en een toename van het gebruik een malus. Gaat dit systeem de pluimveehouder helpen om minder medicijnen te gebruiken? Lees verder

Chris Opschoor is op 2 februari 2011 uitgeroepen tot de beste bedrijfsadviseur van 2011. Dit jaar zocht netwerkvereniging Agrivaknet de man of vrouw die zich duidelijk heeft ontwikkeld in de afgelopen jaren. Aangezien stilstand achteruitgang betekent, is de agrarische sector gebaat bij adviseurs die niet stilstaan, maar zich blijven ontwikkelen. Opschoor groeide uit van regionale adviseur tot een internationale bekendheid. En hij wil nog veel meer! Volgens de jury hebben we hier te maken met een ambitieuze man die het hart op de goede plaats heeft. Ook de twee andere genomineerden, Ben Spreeuwenberg (Roba Advies) en Albert Snoei (De Samenwerking), gooiden dit jaar hoge ogen in de verkiezing, maar moesten in Opschoor hun meerdere erkennen. Lees verder

Ongeveer honderd agrarisch bedrijfsadviseurs van de in totaal bijna vijfhonderd leden van de Vereniging Agrarische Bedrijfsadviseurs (vab) zijn in 2010 met het nieuwe certificeringstraject van de vab begonnen. Van deze groep mogen vijftig adviseurs nu al de titel ab (agrarisch bedrijfs­adviseur) achter hun naam zetten. In februari start alweer de zevende groep met dit nieuwe certificerings-traject. Wat is de meerwaarde hiervan? Lees verder