Artikelen uit vakblad V-focus nr. 4 | 2011

Dierenartsen en veehouders zijn opvallend optimistisch wanneer zij in november 2010 tekenen voor de halvering van het antibioticumgebruik. Veel te optimistisch, zo blijkt uit berekeningen van V-focus. Een reductie van ‘slechts’ 30 procent is het hoogst haalbare in 2013, zo blijkt uit schattingen op basis van de dierziektensituatie in 2013 en de mogelijkheden voor alternatieven. Dierenartsen kregen een oneven­redig grote rol toebedeeld in de ‘zucht naar minder’. Wellicht vanwege het feit dat de apotheek van de dieren­arts inzet is van ‘het spel’. Als het doel niet wordt gehaald, wordt de dierenarts zijn apotheek ontnomen­. Van andere partijen vroeg de politiek (nog) geen ‘onderpand’. Lees verder

Het gezamenlijk verwerken van dierlijke en humane uitwerpselen (rioolwater) op een rioolwaterzuiverings­installatie kan synergievoordelen bieden. Financieel kansrijk is de behandeling van het permeaat dat ontstaat bij de verwerking van mest tot mineralenconcentraat. Deze reststroom bevat relatief weinig vervuiling. Gezamenlijke verwerking van dikkere, meer vervuilde mestfracties blijkt financieel (nog) niet aantrekkelijk. Lees verder

“ … is iemand die bezig is met extra dingen naast koeien melken of varkens voeren. Iemand die innovatief is, bezig is met dierenwelzijn, het milieu en bijvoorbeeld probeert zijn bedrijf energieneutraal te maken. Zo’n klant is prettig, omdat hij vaak veel overlegt en hij dingen­ vraagt waar je thuis nog eens over nadenkt. Je zoekt wat voor hem uit en kunt zo zelf weer leren.” Lees verder

Het toverwoord is ‘waardetoevoeging’. Dat doen de Engelsen door aan de basis te beginnen met bijzonder fokmateriaal en daarna een slimme pr en marketing, waarbij televisiekok Jamie Oliver een belangrijke rol speelt. De stuurgroep Pluimvee organiseerde een tweedaagse reis naar Engeland en bezocht onder andere Jimmy’s Farm en Kelly Bronze. De vijftien deelnemers deden veel inspiratie op. Lees verder

De Midwest in de Verenigde Staten is sinds 2009 volledig uit de gratie bij emigrerende Nederlandse melkveehouders. Toen kwam namelijk een grote groep melkveehouders berooid terug uit dat gebied. Hoe is de situatie in de melkveesector daar nu? Is het weer booming business met ongekende mogelijkheden? Lees verder

Onder leiding van een zeer energieke Jan Maat, die zijn tijd deels doorbrengt in Giethoorn en deels in Portugal, gingen twaalf adviseurs van de VAB op reis naar Alentejo in Portugal. Het gebied Alentejo staat bekend als de graan­schuur van Portugal en geeft een goed beeld van de landbouw in het land. Naast landbouw vormen wijn­gaarden, kurkeiken en olijfbomen belangrijke bronnen van inkomsten. Tijdens de studiereis liet Maat de adviseurs de bedrijven zien van een aantal geëmigreerde Nederlanders, waaronder een geiten- en melkveehouderij, een fruitteeltbedrijf en een zoogkoeien­bedrijf. Alle bedrijven hebben een ding gemeen: ze werken met personeel. Lees verder

In 2007 werd het rekenmodel Aagro-Stacks door Den Haag afgeserveerd. Daarom werd het nooit geoptimaliseerd en het bijbehorende achtergrondrapport niet uitgebracht, zo schrijft staatssecretaris Henk Bleker op 30 juni aan de Tweede Kamer. Het rare is dat het rekenmodel vervolgens tóch verplicht werd gesteld voor de vergunningverlening vanwege de Natuurbeschermingswet. Provincies, gemeenten en adviseurs werken dus al jaren met een model dat niet af is en waarvan zij de achtergronden niet kennen. Een merkwaardige zaak. Lees verder

“Wij leiden diergeneeskundestudenten op tot medici”, zegt professor Freek van Sluijs, directeur onderwijszaken in het bestuur van de faculteit Diergeneeskunde. Hij zag de opleiding de laatste twintig jaar sterk veranderen met de introductie van drie nieuwe onderwijsprogramma’s. Sluit de opleiding van nu eigenlijk wel aan bij de wensen van de kritische klant over zes jaar? Lees verder

De zes dierenartsenpraktijken op de Veluwe en de voervoorlichters van De Heus Voeders kwamen vorige maand samen. Om elkaar beter te leren kennen. Het is de eerste stap naar een goede samenwerking tussen dierenarts en voeradviseur, aldus beide partijen. En die samenwerking is harder nodig dan ooit, nu er concrete­ resultaten moeten worden geboekt bij het terugdringen van het antibioticumgebruik. Lees verder

Wat doe je als adviseur als je vermoedt dat een klant-veehouder zijn dieren verwaarloost of dreigt te verwaarlozen? Ga je daarover met hem in gesprek, meld je het direct bij het Vertrouwensloket Preventie Verwaarlozing Landbouwhuisdieren of doe je niets? “Het is lastig voor adviseurs om er op een goede manier richting ondernemer iets mee te doen. Maar dat is geen reden om er niets mee te doen”, zegt Menno Douma van het vertrouwensloket. Lees verder

In V-focus van februari 2011 zijn de resultaten van teelt, oogst en opslag van olifantsgras bij witvleeskalverhouder Henken in Rhenen besproken. Warmteopwekking door verbranding in een biomassaketel is het uiteindelijke doel van deze grasteelt. De resultaten van verbranding en de milieu- en energievoordelen voor de hele keten worden in dit artikel besproken. Lees verder

De multifunctionele landbouw moet fors groeien. Die opdracht heeft de in 2007 in het leven geroepen Taskforce­ Multifunctionele Landbouw. De totale omzet in 2007 van 320 miljoen dient eind 2011 te zijn verdubbeld­. De cijfers uit 2009 wijzen op een groei tot 410 miljoen euro. Wat is er zo interessant aan die verbreding­ en kan de huidige adviseur daarin een rol spelen? Lees verder

Het aantal onafhankelijke adviseurs is nog maar op twee handen te tellen, maar deze groep breidt zich uit. Steeds meer veehouders hechten meer waarde aan advies dat betaald is dan aan het ‘gratis’ advies van de voerleverancier. Ook hebben ze geen tijd meer om alleen maar gezellig een kopje koffie te drinken met de voorlichter en willen ze die tijd zeker niet betalen in het voer. Dat biedt perspectief voor de onafhankelijke adviseurs. Lees verder

De Animal Sciences Group van Wageningen UR heeft in opdracht van biologische varkenshouders onderzocht of het mogelijk is om in plaats van antibiotica, knoflook te gebruiken voor de bestrijding van longontsteking door de bacterie Actinobacillus pleuropneumoniae (App). Uit de resultaten blijkt dat Allyl Methyl Sulfide (AMS), een omzettingsproduct van knoflook, de groei van App remt. Lees verder

In het Europese project Dairyman (www.interregdairyman.eu) werken belangrijke melkveegebieden in Noordwest-Europa samen aan de gewenste ontwikkeling van hun melkveebedrijven. Dit gebeurt op een vergelijkbare manier als in het mineralenproject Koeien & Kansen. Door deze samenwerking komt extra kennis­ beschikbaar en is vergelijking mogelijk, wat leerzaam is. Wat doen ze in het buitenland anders dan wij en waarom? Een kijkje op het melkveebedrijf in Ierland en West-Frankrijk. Lees verder