G.R. (Geesje) Rotgers

Even voorstellen
Geesje Rotgers, opgegroeid op een gemengd bedrijf (akkerbouw en melkvee) op het Groningse platteland en nu woonachtig in het midden van het land met man en twee kinderen. Van hieruit zijn alle windstreken van agrarisch Nederland goed bereikbaar.

Ervaring
Na de HAS (Van Hall Instituut in Groningen) begonnen met de beleidsmatige kant van de veehouderij; eerst bij de beroepsvereniging voor dierenartsen (KNMvD) en vervolgens bij de Productschappen Vee, Vlees en Eieren. Daarna gaan schrijven: eerst voor weekblad Oogst (LTO Nederland), daarna bij de Gezondheidsdienst voor Dieren en tegenwoordig bij AgriMedia Wageningen.

Over adverseurs
Adviseurs zijn opvallend sterk betrokken bij het wel en wee van ‘hun boeren’ en laten hun klanten niet gemakkelijk vallen. Dat is een sterk punt. Daarbij beschikken adviseurs over heel veel kennis. Zij hebben niet alleen kennis van hun specifieke vakgebied, maar kunnen ook een uitstekend beeld schetsen van wat in hun sector en/of regio gebeurt en leeft. Wetenschappers en beleidsmakers zouden meer gebruik kunnen maken van die kennis bij hun onderzoeken.

Mijn werk als redacteur
Landbouwredacteur is een prachtig vak. Je komt nog eens ergens en ziet nog eens wat. Het mooiste blijft een gesprek met een adviseur of ondernemer die vol passie vertelt over zijn/haar vak en je vol trots het bedrijf laat zien. Daar word je blij van.

Mijn visie op veehoudend Nederland
In de afgelopen decennia heb ik het nodige zien veranderen. Het milieu is veel belangrijker geworden, net als het dierenwelzijn. Terecht vind ik. De uitwerking van de maatschappelijke wensen in regelgeving, baart me soms wel enige zorgen. Op sommige terreinen lijkt de ‘juridische zekerheid’ het te winnen van de ‘goede landbouwpraktijk’. Je ziet dat voorlopers en innovatieve ondernemers daardoor worden afgeremd.

Bekijk mijn blogberichten >>

Contact
Mobiel: 06 502 44 089
E-mail: grotgers@agrimedia.nl

Reacties zijn gesloten.