Dossier: Grasland

Bij het beweiden van koeien komt veel kijken. Het maximale uit het grasland halen is namelijk nog niet zo simpel. Grasland levert een product waarvan de kwaliteit en kwantiteit gedurende het seizoen varieert, hoe ga je daarmee om? Grasland is een breed dossier. Hier vindt u artikelen over bodemkwaliteit, rassenkeuze en koeien die willen doorgrazen.

Zoeken naar bodemstructuur en draagkracht onder grasland

Draagkracht is een belangrijke functie van de bodem om de grasproductie van het land te kunnen benutten. Uit het SKB-onderzoeksproject ‘Duurzaam Bodemgebruik Veenweide’ en het praktijknetwerk ‘Goede Bodem op Veen Boert Beter’ blijkt dat een goede draagkracht niet altijd samengaat met de beste bodemstructuur of vice versa. In dit artikel staan enkele bevindingen op een rij die mogelijk aanknopingspunten geven voor een beter begrip en management. Lees verder

Graan als dekvrucht meezaaien bij grasland vernieuwing

Graslandvernieuwing in het voorjaar is niet populair. Toch ontkom je er soms niet aan. Is het meezaaien van graan een mogelijkheid om de negatieve effecten op te vangen? Om dit uit te testen is in het voorjaar van 2012 in het kader van het project ‘Boeren en Agrobiodiversiteit Brabant’ een vergelijking ingezaaid met verschil­lende granen. Lees verder

Regenwormen voor waterregulatie onder grasland

In 2012 is een onderzoek gestart naar het voorkomen van pendelende regenwormen onder grasland en de ‘best practices’ voor behoud en stimulering van deze groep wormen. In dit artikel worden de functies en het voorkomen van deze regenworm in Nederlandse graslanden beschreven. Lees verder