Categorie archief: Onderzoek en beleid

Antibiotica minder effectief door verouderde bijsluiters

De farmaceutische industrie voelt er weinig voor te investeren in antibiotica, nu het voorschrijven ervan steeds verder aan banden wordt gelegd. Dit betreft zowel de onwikkeling van nieuwe producten als de aanpassing van bijsluiters. De kosten van de diergeneesmiddelenregistratie zijn zo hoog, dat die niet terug verdiend kunnen worden. Dat zegt Irma van Deurzen, managing director bij Dopharma op de jaarvergadering van dierenartsenorganisatie CPD.
Lees verder

Ammoniakbeleid loopt uit de pas met metingen in het veld

Volgens het ‘Rekenmodel Ammoniak’, het fundament onder de natuurwetgeving, zijn de maatregelen die boeren nemen tegen de ammoniakuitstoot bijzonder effectief. Vooral emissiearm bemesten zou de stikstofuitstoot naar het milieu drastisch verminderen. Maar in het milieu zelf is van alle inspanningen amper iets terug te zien. Lees verder

Themamiddag 26 september: Nieuwe inzichten in ammoniak

Themamiddag Nieuwe inzichten in ammoniak, vrijdagmiddag 26 september in Nijkerk. Lees verder

Zandbacterie vergeten stikstofbron in duinnatuur

Naast de boeren, de industrie en het verkeer, zorgt ook de natuur zelf voor de aanvoer van stikstof met name in kustgebieden. In bijvoorbeeld Groot-Brittannië wordt rekening gehouden met deze belangrijke stikstofbron, in tegenstelling tot Nederland. In ons land wordt vergrassing van natuur vrij direct gekoppeld aan ammoniak afkomstig uit de landbouw. Lees verder

Nederlandse vleessector verzwakt door gebrek aan kritische lekkerbek

De varkensvleessector met slechts een grote speler (Vion) ontbeert een gezonde marktsituatie. Naast voldoende concurrentie is het kritische vermogen van de thuismarkt sterk bepalend voor de economische groei van een bedrijf. Lees verder

Drijfmest verliest snel zijn waarde voor biogas

Drijfmest moet zo snel mogelijk de vergister in. Alleen een snelle vergisting levert een maximale hoeveelheid biogas op. Lees verder

Sorghum een alternatief voor snijmais

Het graangewas sorghum lijkt op droogtegevoelige gronden een goed alternatief voor snijmais. Dat blijkt uit een (veld)studie door het Louis Bolk Instituut. Lees verder

Veertig procent melkveehouders heeft het te druk

44 procent van de melkveehouders geeft aan te weinig tijd te hebben en daardoor minder plezier en voldoening te halen uit het werk dan zij zouden willen. De balans slaat hiermee zeker niet naar de negatieve kant door: melkveehouders waarderen het totale arbeidspakket op een ruime voldoende. Dit blijkt uit een onderzoek van CAH Vilentum onder 200 melkveehouders. Lees verder

Ziekten en plagen door continuteelt mais

Deskundigen en wetenschappers vermoeden dat de continuteelt van mais een oorzaak is van de toename van ziektes en plagen in het gewas. Zij pleiten dan ook voor vruchtwisseling, net zoals bij akkerbouwgewassen. Lees verder

EU-miljoenen wachten op projecten vanuit agrarisch MKB

In 2014 begint Brussel met het uitdelen van maar liefst 70 miljard euro voor innovatieve projecten binnen het chemieprogramma van Horizon 2020. Hier valt ook een groot deel van de duurzame landbouw onder, zoals: broeikasgassen, water, lucht, biomassa, voedselveiligheid. Ook het agrarisch MKB wordt uitgenodigd projecten voor financiering in te dienen. Lees verder