Categorie archief: Column

Zondag in het zuiden

Het is zondag in de tweede week van maart, de zon schijnt en het is ruim 20 graden! De Limburgse band Rowwan Heze schreef een liedje over de zondag in het zuiden: ’t waas zondag in ’t zuiden niks an de hand … Lees verder

Vegetariërs dan toch hufteriger?

Laatst betrapte ik Wakker Dier op het publiceren van een foutief feit. Er was rumoer over bacteriën die resistent zijn tegen carbapenems: antibiotica die humaan als laatste redmiddel worden beschouwd. Er zou een televisie-uitzending aan worden gewijd. De actiegroep meldde alvast op Twitter dat 99 procent van de plofkip besmet was met de resistente bacterie. Lees verder

Burgers in opstand

Het is vroeg in de ochtend als ik me ‘aansluit’ bij de groep demonstranten tegen de intensieve veehouderij. Lees verder

Over wetenschap en Dijkhuizen

Een wetenschapper die stelt dat hij slechts wetenschap bedrijft en daarover communiceert slaat de plank geheel mis. Lees verder

Voedsel 100 procent veilig?

Vraag het een consument: ‘Wilt u honderd procent veilig voedsel?’ Dan zal het antwoord zijn: ‘Ja, uiteraard!’ Een consument verwacht veilig voedsel, maar hoe veilig is veilig? De moderne maatschappij wil risico’s graag uitsluiten. En door risico’s uit te sluiten, wordt de suggestie gewekt dat producten honderd procent veilig zijn. Lees verder

Maar boeren zíjn ondernemers

Prachtige woorden lees ik op de website van de rijksoverheid: ‘Omdat agri & food nu al een sterke positie heeft en mogelijkheden om nog verder te groeien, is de sector door het kabinet aangewezen als topsector. Lees verder

Mindset

De afgelopen maand heb ik een paar dagen door Nederland mogen trekken met een internationaal gezelschap bestaande uit jonge dierenartsen. Het doel van de trip was even simpel als doeltreffend: verder kijken dan je eigen landsgrenzen en zo de wetmatigheden binnen de eigen praktijk in een breder (internationaal) perspectief plaatsen. Lees verder

Successen niet zien

Heel Nederland vindt dat de veehouderij duurzamer moet: minder diergeneesmiddelen, ammoniak, geur en mest. Met regelmaat wordt het huidige marktsysteem van schaalvergroting en kostprijsverlaging bekritiseerd en vaak wordt de bal bij de veehouder en zijn erfbetreders neergelegd. Lees verder

Zorgen over de geborgde dierenarts

Er is iets vreemds aan de hand met de geborgde dierenarts. Enkele verontruste dierenartsen belden erover op: de openbare registers met geborgde dierenartsen zijn van de website verdwenen, en ook de reglementen en overeenkomsten. Lees verder

Crises bij de gratie van media en wetenschap

De hedendaagse voedselschandalen trekken veel aandacht, denk aan de huidige paardenvlees- en aflatoxine-affaire. Kranten en tijdschriften wijden er vele kolommen aan. Media blazen de schandalen veel te veel op, stelt Wageningen UR, en dat versterkt het vertrouwen van de consument in onze voedselproductie niet. Lees verder