Categorie archief: Column

Dijksma overschat effect ammoniakmaatregelen

Volgens Dijksma en Mansveld hebben de emissiebeperkende maatregelen effect gehad: tussen 1990 tot enkele jaren geleden 20 procent ammoniakreductie in de buitenlucht. Zij gaan echter voorbij aan de forse afname van dieraantallen en sterke verlaging van de stikstofexcretie, die waarschijnlijk voor de grotoste ammoniakreductie zorgden. Lees verder

Ammoniakbeleid veehouderij bevat ‘spookpost’

Het ammoniakbeleid faalt, volgens sommige media. Een onjuiste conclusie, als je afgaat op het onderzoek van V-focus. Lees verder

Stikstofbeleid ondoorgrondelijk

De stelling dat niemand het Nederlandse stikstofbeleid kan uitleggen, durf ik wel aan. In de loop der jaren heb ik mijn vragen voorgelegd aan vele deskundigen, maar nog altijd is een rij vragen onbeantwoord gebleven. Ik ben er zelfs achter gekomen dat naarmate je je er meer in verdiept, je er minder van snapt. Lees verder

Zondag in het zuiden

Het is zondag in de tweede week van maart, de zon schijnt en het is ruim 20 graden! De Limburgse band Rowwan Heze schreef een liedje over de zondag in het zuiden: ’t waas zondag in ’t zuiden niks an de hand … Lees verder

Vegetariërs dan toch hufteriger?

Laatst betrapte ik Wakker Dier op het publiceren van een foutief feit. Er was rumoer over bacteriën die resistent zijn tegen carbapenems: antibiotica die humaan als laatste redmiddel worden beschouwd. Er zou een televisie-uitzending aan worden gewijd. De actiegroep meldde alvast op Twitter dat 99 procent van de plofkip besmet was met de resistente bacterie. Lees verder

Burgers in opstand

Het is vroeg in de ochtend als ik me ‘aansluit’ bij de groep demonstranten tegen de intensieve veehouderij. Lees verder

Over wetenschap en Dijkhuizen

Een wetenschapper die stelt dat hij slechts wetenschap bedrijft en daarover communiceert slaat de plank geheel mis. Lees verder

Voedsel 100 procent veilig?

Vraag het een consument: ‘Wilt u honderd procent veilig voedsel?’ Dan zal het antwoord zijn: ‘Ja, uiteraard!’ Een consument verwacht veilig voedsel, maar hoe veilig is veilig? De moderne maatschappij wil risico’s graag uitsluiten. En door risico’s uit te sluiten, wordt de suggestie gewekt dat producten honderd procent veilig zijn. Lees verder

Maar boeren zíjn ondernemers

Prachtige woorden lees ik op de website van de rijksoverheid: ‘Omdat agri & food nu al een sterke positie heeft en mogelijkheden om nog verder te groeien, is de sector door het kabinet aangewezen als topsector. Lees verder

Mindset

De afgelopen maand heb ik een paar dagen door Nederland mogen trekken met een internationaal gezelschap bestaande uit jonge dierenartsen. Het doel van de trip was even simpel als doeltreffend: verder kijken dan je eigen landsgrenzen en zo de wetmatigheden binnen de eigen praktijk in een breder (internationaal) perspectief plaatsen. Lees verder