Categorie archief: Column

Behoudt de landbouw zijn derogatie?

Wat zijn wij in Nederland toch ver van het doel afgedreven. Dat is mijn conclusie uit twee gesprekken in Brussel afgelopen jaar, met een afvaardiging van het Nitraatcomité. Lees verder

Meeste veehouderij-vrees bij rijkste mensen

De Brabander is bevreesd voor de veehouderij. Iets anders kun je niet concluderen. Volgens de gemeentelijke rapporten van de GGD’s is 28 procent van Brabantse bevolking bang een infectieziekte op te lopen van landbouwhuisdieren en/of een resistente bacterie en/of schadelijk fijnstof. Ik vind dit een schrikbarend hoog percentage. In Zeeland is dit aspect ook onderzocht en daar bleek nog geen 1 procent van de bevolking in de veehouderij een risico te zien voor zijn/haar gezondheid. Lees verder

Wet Onbegrijpelijk Bestuur: de WOB

Begin deze maand mocht ik voor een hoorcommissie van het Ministerie van Economische Zaken verschijnen. Voor deze commissie heb ik een ingewikkelde juridische tekst van anderhalf kantje voorgelezen. Met dank aan de advocaat van journalistenvakbond NVJ. De vier leden van de hoorcommissie deden waarvoor zij waren aangesteld: goed luisteren. Wat mij betreft had de tekst ook per mail of per post naar Den Haag gekund, maar het ministerie stelt het erg op prijs wanneer je het stuk persoonlijk komt voorlezen. Om het vervolgens graag op schrift te ontvangen. Lees verder

Oproep aan NVWA-collega’s

Heren en dames collega-dierenartsen bij de NVWA, de laatste jaren komen de veehouderijsectoren in toenemende mate in conflict met de NVWA en haar medewerkers…. Lees verder

Riooloverstorten: vuil water door troebel beleid

Riooloverstorten? Dat was voor de eeuwwisseling een probleem, nou toch niet meer? Lees verder

‘Hopelijk houden LTO en waterschappen paar euri over voor metingen’

Boerenorganisatie LTO en de waterschappen hebben een grote taak gekregen. Het water in landbouwgebieden moet met spoed worden opgeschoond. Uiteraard hoeft dat niet voor niets, voor deze taak is 325 miljoen euro beschikbaar vanuit met name Europese plattelandsontwikkelingsfondsen. Lees verder

Bepaalt bedrijfsomvang het Beter Leven van het varken?

Opvallend is dat de Dierenbescherming megastallen uitsluit voor deelname aan het Beter Leven-kenmerk. Zijn de vijf vrijhe­den van het varken op een groot bedrijf minder goed te garanderen dan op een klein­schaliger bedrijf? Met andere woorden, bepaalt de bedrijfsomvang het Beter Leven van het varken­? Lees verder

De fosfaatkoek

Een paar jaar geleden was ik bij een zeugenhouder én melkveehouder en hij gaf mij mee dat hij zijn melkkoeien houdt op eenzelfde wijze als zijn zeugen. Volgens hem was dat de manier voor een bedrijfseconomisch gezonde melkveehouderij. Lees verder

Verdelen van fosfaatrechten is toch niet zo moeilijk?

LTO wil maximaal 1 miljoen kilo fosfaatproductierechten reserveren voor extensieve bedrijven, lees ik net in de Nieuwe Oogst. En netwerk Grondig vind dat te weinig, zij wil dat de latente ruimte op de extensieve bedrijven behouden blijft. Het lijkt erop dat de huidige discussie over fosfaatrechten niet alleen gaat leiden tot tweespalt in de sector, maar ook het Brusselse milieudoel gaat missen. Lees verder

Eenzijdige blik nekt biodiversiteit

Waarom zoeken we niet verder naar oorzaken en oplossingen, maar laten we zeldzame soorten gewoon wegkwijnen? Lees verder