Categorie archief: Algemeen

“Ongezond veel stof in varkensstal”

Binnen het Belgische project PigDust wordt onderzoek gedaan naar de schadelijke effecten van stalstof, ammoniak en broeikasgassen op de gezondheid van de varkenshouder, de dierenarts en de varkens.
Het onderzoek wordt uitgevoerd door het ILVO (Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek) in Merelbeke en de faculteit Diergeneeskunde in Gent. Lees verder

Krappe mestgift mais van invloed op gezondheid koe

Dierenartsen zien op sommige veebedrijven gezondheidsklachten die zij toeschrijven aan de strenge bemestingsnormen van mais. Dit ondanks de berekeningen van voerwetenschappers die aantonen dat de lage P-normen in het rantsoen de behoeften van het melkvee ruimschoots dekken. Lees verder

Waterdoelen nog ver weg: mestwet moet strenger

Nederland haalt haar ‘waterdoelen’ niet, de mestwetgeving zal dus nog strenger moeten. Europa is onlangs begonnen de landen erop te attenderen dat zij haast moeten maken om de doelen in de Kaderrichtlijn Water voor 2015 te halen. Lees verder

Het beste bedrijf verbruikt de meeste antibiotica

Bedrijven met een lager celgetal en een hogere diergezondheidsstatus hebben een hoger gebruik van antibiotica. Dat blijkt uit een studie van de Stichting Agro Management Tools, Livestock Research en Dierlijke Productiesystemen, alle drie onderdeel van Wageningen UR. In de studie werd het antibioticagebruik op 83 melkveebedrijven over de periode 2005 t/m 2011 in kaart gebracht. Lees verder

Ammoniak-rekenmodel Aagro-Stacks ook onbetrouwbaar

Er loopt momenteel een discussie over de betrouwbaarheid van de metingen van ammoniakemissie bij bovengrondse toediening van mest. Uit wetenschappelijk onderzoek, onder leiding van universitair hoofddocent Egbert Lantinga, blijkt een beperktere ammoniakemissie en –verspreiding dan huidige rekenmodellen veronderstellen. Dit zou betekenen dat de wetenschappelijke basis voor de huidige mestwetgeving en de PAS-richtlijnen op onjuiste aannames is gebaseerd. Lees verder

Alternatieven voor Zuid-Amerikaanse soja nog ver weg

Op een internationaal symposium over eiwitten, georganiseerd door Schothorst Feed Research, presenteerden onderzoekers  alternatieven voor geïmporteerde eiwitten van buiten de EU. Omdat we ons minder afhankelijk willen maken van met name Zuid-Amerikaanse importen, de EU importeert 66 procent van haar … Lees verder

Voerfirma bepalend voor het antibioticumgebruik bij kippen

Er lijkt een relatie te zijn tussen het antibioticumgebruik bij pluimvee en de herkomst van het mengvoer. Grondstoffen blijken een grote invloed te hebben op de darmgezondheid. Het ziet ernaar uit dat voerfirma’s die voor een ‘koopje’ hun ingrediënten inkopen … Lees verder

Mestwetgeving in Nederland niet strenger dan in andere EU-landen

Binnen het project Dairyman is de mestwetgeving in de verschillende deelnemende Europese landen met elkaar vergeleken. De slotconclusie is opmerkelijk. Lees verder

Feest van herkenning

Haarlem, oktober 2012. De Statenzaal van Noord-Holland wordt in bezit genomen door zo’n 60 genodigden. Allemaal echte natuurliefhebbers. Ik zie enkele bekenden zoals Harm Niesen van de Faunabescherming en Tweede Kamerlid Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren. Lees verder

Prijzentoer klanttevredenheid 2012

Vrijdag 5 oktober was het weer zover, de jaarlijkse ‘rijtoer’ langs de besten als het gaat om de V-Focus/AgriDirect  top 50 bedrijven. Alweer voor de derde keer mocht ik met het rondtrekkende prijzencircus een groepje toppers verblijden met een lijvig … Lees verder