Categorie archief: Algemeen

“Zelden één mycotoxine in voeders”

In welke mate mycotoxinen schade opleveren aan met name varkens- en pluimveebedrijven is nog altijd de vraag. Dat de Europese veilig­heidsmarges een schijnzekerheid bieden is inmiddels wel bewezen. Dat was een van de conclusies op het internationale symposium Mycotoxinen en Darmgezondheid van Panagro in Eindhoven. Lees verder

Mestwetgeving grote zorg voor maisteelt zuiden

De mestwetgeving is een grote zorg voor de maisteelt op de zuidelijke zand- en lössgronden in Nederland. Dat zei Brigitte Kroonen van Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO) van Wageningen UR op de themadag ‘Van Beslisboom Snijmais naar een Ruwvoerplatform’ in Hengelo, Gelderland. Lees verder

Federatie Nederlandse Diervoederketen opgericht

Op 7 februari 2014 is de Federatie Nederlandse Diervoederketen (FND) opgericht als overlegplatform van alle organisaties in de Nederlandse diervoederketen. De FND gaat onder meer taken overnemen van het Productschap Diervoeder dat net als de andere productschappen in 2014 volledig … Lees verder

Ruwvoerplatform wil hogere ruwvoeropbrengsten

Wageningen UR en het bedrijfsleven werken aan de oprichting van het Ruwvoerplatform. Dat bleek gisteren op de themadag voor bedrijfsadviseurs ‘Van Beslisboom Snijmais naar een Ruwvoerplatform’ op Proefboerderij De Marke. Het doel van het Ruwvoerplatform is het stapsgewijs verkleinen van het gat tussen de haalbare ruwvoeropbrengsten en de ruwvoeropbrengsten in de huidige praktijk. Lees verder

Pierre van Oort Beste bedrijfsadviseur van 2013

Pierre van Oort van ForFarmers Hendrix is gekozen tot Beste bedrijfsadviseur van het jaar 2013. De jury maakte dit op 5 februari bekend tijdens de jaarlijkse conferentie van Agrivaknet. Lees verder

Louise Fresco nieuwe bestuursvoorzitter Wageningen UR

Louise Fresco wordt per 1 juli 2014 de nieuwe voorzitter van de raad van bestuur van Wageningen UR. Fresco volgt Aalt Dijkhuizen op die op 1 maart na twaalf jaar afscheid neemt van Wageningen UR. Lees verder

Te weinig aandacht voor rundveerantsoenen

Op zeker vijftig procent van de rundveebedrijven is het rantsoen voor verbetering vatbaar. Dat stellen de dierenartsen Bernd Hietberg (Dierenartsenpraktijk Beilen) en Gerrit Hegen (Dierenartsenpraktijk Zuid-Oost Drenthe). De suboptimale rantsoenen resulteren in teveel diergezondheidsproblemen. Adviseurs zullen zich meer moeten realiseren welk effect de gezondheid van … Lees verder

Nationale Ombudsman: NVWA schendt vereiste van transparantie

De Nationale Ombudsman is van oordeel dat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) het vereiste van transparantie heeft geschonden door geen testresultaten te verstrekken aan een varkenshouder die daarom vroeg. De NVWA stuurt een varkenshouder die zijn onderzoeksuitslagen wil hebben … Lees verder

Topsector Special: Oproep aan adviseurs om mee te denken

De Topsector Agri&Food Special van V-focus is uit. Deze Special geeft een overzicht van lopende projecten voor een verdere verduurzaming van de veehouderij, de stand van zaken en de partijen die samenwerken aan hetzelfde doel. Lees verder

Nederlandse dierhouderij biedt inkomen aan 640.000 gezinnen

De Nederlandse rundvee, varkens- en pluimveehouderij zorgen voor brood op de plank bij in totaal 640.000 gezinnen.

Lees verder