Categorie archief: Algemeen

Melkveewet zoveelste ‘duurzame wet’ op de stapel

Met het opheffen van de melkquotering per 1 april komt er op papier ruimte voor groei van de melkveehouderij; landelijke schattingen gaan uit van 20 tot 30 procent groei, provincies zijn voorzichtiger. Zij verwachten op basis van hun regionale verordeningen en beleidsvisies een groei van hooguit 15 procent en een lichte krimp van de varkenssector. Lees verder

Melkvee heeft geen negatief effect op natuur

Er lijkt geen negatieve correlatie te bestaan tussen landbouw (hoeveelheid melkvee) en de natuur. Dit is de conclusie van onlangs openbaar gemaakt onderzoek van Alterra, onderdeel van Wageningen UR en Dienst Landelijk Gebied. Het onderzoek werd in 2013 afgerond. Het ministerie van Economische Zaken verstrekte de opdracht. Lees verder

Ammoniakberekening instabiel

Opnieuw is er sprake van een ammoniakgat. Er zit verschil tussen de werkelijke metingen en de uitkomsten van het rekenmodel waarop het beleid is gebaseerd. De Commissie Deskundigen Mestbeleid (CDM) wijst op een mogelijke onderschatting van de emissies uit varkens- en pluimveestallen en bij mesttoediening, zo schrijft de commissie in haar quick scan die gisteren openbaar werd gemaakt. Staatssecretaris Dijksma liet de CMD onderzoek doen naar de oorzaken van het geconstateerde ‘gat’. Lees verder

Live blog: Nieuwe inzichten in ammoniak

Meerdere (studie)groepen van veehouders houden in de Opstandingskerk in Nijkerk een themamiddag over de voortschrijdende inzichten in het ammoniakbeleid. Volg het hier live. Lees verder

Top 3 Beste Werkgever neemt oorkonde met trots in ontvangst

Agrifirm, ForFarmers Hendrix en Friesland Campina zijn volgens studenten van vier hogescholen en twee universiteiten de Beste Werkgever 2014. Op donderdag 25 september hebben de winnaars de V-focus oorkondes met veel trots, enthousiasme en blijheid in ontvangst genomen. Lees verder

Agrifirm Beste Werkgever 2014 volgens studenten

Agrifirm is de meest aantrekkelijke werkgever volgens studenten van vier agrarische hogescholen, Wageningen Universiteit en Universiteit Utrecht. Dat blijkt uit het onderzoek naar de Beste Werkgevers volgens studenten dat recent is uitgevoerd door vakblad V-focus. Op de tweede plaats staat … Lees verder

Themamiddag 26 september: Nieuwe inzichten in ammoniak

Themamiddag Nieuwe inzichten in ammoniak, vrijdagmiddag 26 september in Nijkerk. Lees verder

Ammoniak valt met bakken uit de lucht? Echt niet!

Het RIVM heeft voor elke vierkante kilometer in Nederland uitgerekend hoeveel stikstof hier jaarlijks neerslaat. In Noord-Brabant in het veerijke De Peel gaat het om 59 kilo N/ha. De Brabantse akkers worden volgens het rekenmodel dus al volop bemest vanuit de lucht. Maar liefst 34 procent van de N-gebruiksnorm valt uit de lucht. Lees verder

Veehouder stemt rechts, ambtenaar vaker links

Nog geen handjevol veehouders stemt op een partij die tot de linker politieke vleugel behoort. Dit in tegenstelling tot de ambtenaren en onderzoekers op de landbouwdossiers. Hier stemt de helft op een linkse partij. Dat blijkt uit een online onderzoek … Lees verder

Nederlandse vleessector verzwakt door gebrek aan kritische lekkerbek

De varkensvleessector met slechts een grote speler (Vion) ontbeert een gezonde marktsituatie. Naast voldoende concurrentie is het kritische vermogen van de thuismarkt sterk bepalend voor de economische groei van een bedrijf. Lees verder