Categorie archief: Algemeen

Veehouder stemt rechts, ambtenaar vaker links

Nog geen handjevol veehouders stemt op een partij die tot de linker politieke vleugel behoort. Dit in tegenstelling tot de ambtenaren en onderzoekers op de landbouwdossiers. Hier stemt de helft op een linkse partij. Dat blijkt uit een online onderzoek … Lees verder

Nederlandse vleessector verzwakt door gebrek aan kritische lekkerbek

De varkensvleessector met slechts een grote speler (Vion) ontbeert een gezonde marktsituatie. Naast voldoende concurrentie is het kritische vermogen van de thuismarkt sterk bepalend voor de economische groei van een bedrijf. Lees verder

Tachtig procent van de patenten in de wacht

De overheid en de wetenschap investeren miljoenen euro’s in onderzoek en dat leidt geregeld tot innovaties. Op veel innovaties worden patenten aangevraagd, in de hoop zo de investeringskosten terug te verdienen. Zo’n tachtig procent van de patenten ligt echter te verstoffen op de plank. Lees verder

Stikstofdepositie op Schiermonnikoog in werkelijkheid lager dan rekenmodel becijfert

Op Schiermonnikoog heerst onrust. De veehouderijen op dit natuureiland zouden een belangrijke veroorzaker zijn van de veel te hoge stikstofdepositie op het beschermde duinlandschap. Dat stellen de rekenmodellen van het bevoegde gezag. Lees verder

Agrivaknet zoekt beste bedrijfsadviseur

Agrivaknet is op zoek naar de beste bedrijfsadviseur van 2014. Die adviseur moet het best in staat zijn de klant te adviseren en te begeleiden door zijn of haar specifieke kennis en aanpak. Lees verder

Volksgezondheid niet gebaat bij huidige fijnstofaanpak

De voorgeschreven aanpak voor de reductie van fijnstof in de veehouderij draagt nauwelijks bij aan de volksgezondheid. Die conclusie trekt Dick Heederik, hoogleraar bij de Universiteit van Utrecht en lid van de Gezondheidsraad, op het Brabantse symposium ‘Schone lucht voor iedereen’. Lees verder

Stikstofdepositie op natuur veel lager dan verondersteld

Ammoniak (een stikstofverbinding) kan een verwoestende invloed hebben op de natuur. Maar hoeveel ammoniak vanuit de veehouderij nu precies op onze natuurgebieden terecht komt, is een mysterie. Overheid en wetenschap veronderstellen op basis van berekeningen dat dit veel is en hebben daarop het beleid gebaseerd. Maar als je kijkt naar de werkelijke metingen, dan is dat minder. V-focus onderzocht de verschillen tussen de berekende en gemeten uitkomsten. Lees verder

Vrouwen zorgen voor betere beslissingen op het boerenerf

Het bedrijfsinkomen van landbouwbedrijven is hoger naarmate de invloed van de boerin op de boerderij groter is. Dat zei bedrijfskundig adviseur melkveehouderij Gerrit Bossink (ex-Gibo Groep) al in 2007. Anno 2014 is dat niet veranderd. Lees verder

Coppens gaat insecten verwerken in veevoer

Coppens Diervoeding in Helmond wil insectenproducten gaan verwerken in veevoer voor pluimvee en varkens. Hiertoe heeft het bedrijf op 9 mei in het provinciehuis van Noord-Brabant in Den Bosch een overeenkomst ondertekend met insectenproducent Protix Biosystems in Dongen. Coppens is … Lees verder

“Zelden één mycotoxine in voeders”

In welke mate mycotoxinen schade opleveren aan met name varkens- en pluimveebedrijven is nog altijd de vraag. Dat de Europese veilig­heidsmarges een schijnzekerheid bieden is inmiddels wel bewezen. Dat was een van de conclusies op het internationale symposium Mycotoxinen en Darmgezondheid van Panagro in Eindhoven. Lees verder