Categorie archief: Algemeen

Nieuwe weidesystemen voor bedrijven met kleine huiskavel of melkrobot

Op Dairy Campus in Leeuwarden zijn twee nieuwe beweidingssystemen ontwikkeld: één voor melkveebedrijven met een kleine huiskavel en een voor bedrijven met een melkrobot. Het gaat respectievelijk om een systeem waarin dagelijks wordt omgeweid en stripgrazen. Lees verder

Communicatie rode draad bij conflict

Waar je woont is waar je werkt. Dat geldt voor alle boeren. Daardoor vallen privé en zakelijk altijd samen en dat kan leiden tot conflicten. Zelfstandig mediator Truke Zeinstra weet er alles van en schreef er een boek over: Wat een boer niet zegt. Lees verder

Economie & melken voordelig bestellen via V-focus

‘Economie & melken’ is de nieuwste uitgave van uitgeverij Roodbont. Deze praktijkgids geeft adviseurs en veehouders inzicht in de economie van het melkveebedrijf. Lezers van V-focus kunnen de praktijkgids nu zonder verzendkosten (3,95 euro) bestellen. Lees verder

Melkveewet zoveelste ‘duurzame wet’ op de stapel

Met het opheffen van de melkquotering per 1 april komt er op papier ruimte voor groei van de melkveehouderij; landelijke schattingen gaan uit van 20 tot 30 procent groei, provincies zijn voorzichtiger. Zij verwachten op basis van hun regionale verordeningen en beleidsvisies een groei van hooguit 15 procent en een lichte krimp van de varkenssector. Lees verder

Melkvee heeft geen negatief effect op natuur

Er lijkt geen negatieve correlatie te bestaan tussen landbouw (hoeveelheid melkvee) en de natuur. Dit is de conclusie van onlangs openbaar gemaakt onderzoek van Alterra, onderdeel van Wageningen UR en Dienst Landelijk Gebied. Het onderzoek werd in 2013 afgerond. Het ministerie van Economische Zaken verstrekte de opdracht. Lees verder

Ammoniakberekening instabiel

Opnieuw is er sprake van een ammoniakgat. Er zit verschil tussen de werkelijke metingen en de uitkomsten van het rekenmodel waarop het beleid is gebaseerd. De Commissie Deskundigen Mestbeleid (CDM) wijst op een mogelijke onderschatting van de emissies uit varkens- en pluimveestallen en bij mesttoediening, zo schrijft de commissie in haar quick scan die gisteren openbaar werd gemaakt. Staatssecretaris Dijksma liet de CMD onderzoek doen naar de oorzaken van het geconstateerde ‘gat’. Lees verder

Live blog: Nieuwe inzichten in ammoniak

Meerdere (studie)groepen van veehouders houden in de Opstandingskerk in Nijkerk een themamiddag over de voortschrijdende inzichten in het ammoniakbeleid. Volg het hier live. Lees verder

Top 3 Beste Werkgever neemt oorkonde met trots in ontvangst

Agrifirm, ForFarmers Hendrix en Friesland Campina zijn volgens studenten van vier hogescholen en twee universiteiten de Beste Werkgever 2014. Op donderdag 25 september hebben de winnaars de V-focus oorkondes met veel trots, enthousiasme en blijheid in ontvangst genomen. Lees verder

Agrifirm Beste Werkgever 2014 volgens studenten

Agrifirm is de meest aantrekkelijke werkgever volgens studenten van vier agrarische hogescholen, Wageningen Universiteit en Universiteit Utrecht. Dat blijkt uit het onderzoek naar de Beste Werkgevers volgens studenten dat recent is uitgevoerd door vakblad V-focus. Op de tweede plaats staat … Lees verder

Themamiddag 26 september: Nieuwe inzichten in ammoniak

Themamiddag Nieuwe inzichten in ammoniak, vrijdagmiddag 26 september in Nijkerk. Lees verder