Categorie archief: Algemeen

Fout in NL-fosfaatbeleid zo groot, dat EU-milieudoel schier onhaalbaar is

Zelfs als alle agrariërs volledig zouden stoppen met het bemesten van hun landerijen, en er geen druppel fosfaat meer wordt aangewend, zal de landbouw haar milieudoelen niet halen. Dat is namelijk schier onmogelijk. De reden ligt in een grote discrepantie tussen de metingen en de milieudoelstellingen. Die conclusie trekt V-focus op basis van zijn onderzoek naar de wetenschappelijke onderbouwing van het fosfaatbeleid, deze zomer. Lees verder

Fosfaatbeleid staat haaks op metingen in milieu

Het agrarische fosfaatbeleid, dat grotendeels is gebaseerd op modellen en berekeningen, heeft maar weinig overeenkomst met de realiteit. Dat blijkt uit een toetsing van de onderbouwing van het fosfaatbeleid door V-focus afgelopen zomer. Lees verder

V-focus toetst wetenschappelijke onderbouwing fosfaatbeleid

Een aanzienlijk deel van de fosfaatbelasting van oppervlaktewateren in landbouwgebieden is te wijten aan de uitspoeling uit de bodemvoorraden. Althans, dat stelt de rijksoverheid in haar 4e en 5e Nederlandse Actieprogramma Nitraatrichtlijn. V-focus onderzoekt momenteel of deze veronderstelling klopt. Lees verder

Fosforstromen door landbouw, industrie, huishoudens en afval

Fosfaat: we horen de term vaak in combinatie met overschot. In de landbouw spelen voer, mest en land daar een rol in. Maar hoeveel fosfaat komt er vrij uit de maatschappij? Wat als we dat fosfaat willen recyclen voor landbouwkundige doeleinden? In een studie is nagegaan hoe groot de fosforstromen in Nederland zijn. Lees verder

Korte metten met het ‘overlegsyndroom’

Een vergadering is in de basis een heel nuttig instrument om tot goede beslissingen te komen. Maar beslissingen worden er niet vaak genomen; de vergadering is dan niet effectief, niet zinvol geweest. Lees verder

Ontwikkelruimte te krap berekend binnen PAS

Voor de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) is de stikstofneerslag op de natuur maatgevend voor de ontwikkelruimte van bedrijven. Maar hoe zit het met die stikstofneerslag? V-focus toetst de beleidsberekeningen aan de metingen. Lees verder

Glyfosaat ook in veehouderij onder vuur

Of glyfosaat schadelijk is voor de dier- en volksgezondheid hangt er maar net vanaf wie je spreekt. Voorstanders en tegenstanders staan tegenover elkaar in hun opvattingen. Dat de meningen zo sterk uiteenlopen heeft te maken met een gebrek aan harde feiten. Lees verder

Nieuwe editie Handboek Varkenshouderij

Onlangs verscheen de volledig herziene editie van het Handboek Varkenshouderij. Lees verder

Geesje Rotgers wint Gouden Greep

Onze collega en V-focus hoofdredacteur Geesje Rotgers is op 22 juni jl. gekozen tot beste landbouwjournalist van Nederland. Uit handen van de voorzitter van de NVLJ ontving zij de Gouden Greep voor haar winnende serie artikelen over ammoniak in het blad V-focus. Lees verder

Meetuitslagen achtergehouden: ammoniakbeleid discutabel

Nagenoeg alle meetuitslagen aan bemestingsmachines zijn niet openbaar. Dat maakt het onmogelijk om te controleren of de emissiefactoren die aan de verschillende bemestingsmachines zijn toegekend door de overheid, kloppen. Dat stellen Jaap Hanekamp en Marcel Crok in hun brief aan de internationale reviewcommissie Ammoniak onder leiding van de Britse stikstofprofessor Mark Sutton. Lees verder