Categorie archief: Adviseurs

Stikstofdepositie op natuur veel lager dan verondersteld

Ammoniak (een stikstofverbinding) kan een verwoestende invloed hebben op de natuur. Maar hoeveel ammoniak vanuit de veehouderij nu precies op onze natuurgebieden terecht komt, is een mysterie. Overheid en wetenschap veronderstellen op basis van berekeningen dat dit veel is en hebben daarop het beleid gebaseerd. Maar als je kijkt naar de werkelijke metingen, dan is dat minder. V-focus onderzocht de verschillen tussen de berekende en gemeten uitkomsten. Lees verder

Wat willen adviseurs en veehouders écht weten?

In mei 2014 wordt een inventarisatie van de kennisbehoefte van adviseurs, beleidsmakers, veehouders en studenten uitgevoerd door Leanne Aantjes (zie foto), student aan Wageningen Universiteit, in opdracht van de redactie van V-focus. Lezers van V-focus en de V-focusnieuwsbrief hebben op 7 mei een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan een online onderzoek. Lees verder

Brabant twijfelt aan rekenmodel V-stacks voor geur

Gedeputeerde Staten dringen bij staatssecretaris Mansveld (I&M) aan snel een gedegen onderzoek te doen naar het wettelijk voorgeschreven model om geuroverlast van veehouderijen te berekenen, het zogenaamde V-stacks-model. Volgens GS zijn er gegronde redenen om te twijfelen aan de betrouwbaarheid van dit rekenmodel. Lees verder

Derogatie op het spel gezet

Veruit het grootste deel van Nederland voldoet aan de Europese nitraatrichtlijn. Met uitzondering van het zuidelijke zandgebied. Daar zit de nitraatconcentratie in het bovenste grondwater nog altijd boven de norm van 50 mg/l, ondanks de huidige mestgebruiksnormen en -voorschriften en strenge regels voor het transport van mest. Het niet voldoen aan de nitraatrichtlijn brengt de Nederlandse derogatie in gevaar. Lees verder

Finalisten verkiezing Bedrijfsadviseur van het jaar

Ze hebben overeenkomsten en zijn op sommige punten toch ook heel verschillend. Eén ding staat als een paal boven water: deze heren zijn idolaat van hun werk. Zou dat ook de reden zijn waarom juist zíj – Pierre van Oort (ForFarmersHendrix), Patrick van den Hurk (Coppens diervoeding) en Raymond Derks (ZLTO) – finalist zijn in de strijd om de titel Bedrijfsadviseur van het jaar, een verkiezing die Agrivaknet elk jaar organiseert? Lees verder

Nationale Ombudsman: NVWA schendt vereiste van transparantie

De Nationale Ombudsman is van oordeel dat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) het vereiste van transparantie heeft geschonden door geen testresultaten te verstrekken aan een varkenshouder die daarom vroeg. De NVWA stuurt een varkenshouder die zijn onderzoeksuitslagen wil hebben … Lees verder

Topsector Special: Oproep aan adviseurs om mee te denken

De Topsector Agri&Food Special van V-focus is uit. Deze Special geeft een overzicht van lopende projecten voor een verdere verduurzaming van de veehouderij, de stand van zaken en de partijen die samenwerken aan hetzelfde doel. Lees verder

Teloorgang Haagse Landbouwkennis

De Haagse Landbouwkennis neemt gestaag af. Dat is de conclusie die veel Kamerleden van de ‘oude’ en ‘nieuwe generatie’ zelf trekken. V-focus vroeg Kamerleden uit verschillende kabinetten een rapportcijfer te geven voor de landbouwkennis in 2013, 2003 en 1993 Lees verder

Toppers op de plaatsen 4 tot 10

Tussen de nummers 4 tot 10 onderling is superveel competitie om volgend jaar hogerop te komen in de lijst van ‘Beste werkgevers 2013 V-Focus’. Lees verder

FrieslandCampina gekozen tot Beste Werkgever 2013

FrieslandCampina is de meest aantrekkelijke werkgever, op de voet gevolgd door Agrifirm en Wageningen UR. Dat vinden de overwegend hbo’ers en wo’ers die thans werkzaam zijn in de dierlijke sectoren. Lees verder