Auteur Archief: Redactie

Veertig procent melkveehouders heeft het te druk

44 procent van de melkveehouders geeft aan te weinig tijd te hebben en daardoor minder plezier en voldoening te halen uit het werk dan zij zouden willen. De balans slaat hiermee zeker niet naar de negatieve kant door: melkveehouders waarderen het totale arbeidspakket op een ruime voldoende. Dit blijkt uit een onderzoek van CAH Vilentum onder 200 melkveehouders. Lees verder

Antibioticagebruik bij Nederlandse varkens 20% lager dan in Denemarken

Nederlandse politici, beleidsmakers en veterinaire autoriteiten zien Denemarken als voorbeeld voor Nederland als het gaat om het antibioticagebruik in de varkenshouderij. Het idee dat Denemarken veel beter presteert dan Nederland, en veel minder antibiotica inzet, blijkt uit de lucht gegrepen. Het omgekeerde blijkt het geval. Lees verder

Koeien droogzetten op kwartierniveau bespaart 30 procent antibiotica

Door alleen de kwartieren met een laag celgetal droog te zetten zonder antibiotica is een besparing van 30 procent op droogzetpreparaten gerealiseerd. Dit is het resultaat van een praktijkproef van Livestock Research van Wageningen UR en Hogeschool Van Hall Larenstein. Lees verder

ACM stelt onderzoek in bij dierenartsenvereniging KNMvD

De Autoriteit Consument & Markt (voorheen Nederlandse Mededingings Autoriteit) heeft een onderzoek ingesteld bij dierenartsenorganisatie KNMvD. Dit meldt zij aan dierenartsenvakblad Veearts. De ACM onderzoekt of de KNMvD de mededingingsregels heeft overtreden inzake haar antibioticumbeleid. Lees verder

CBB: Derogatie vervalt niet bij overschrijden mestnormen

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven heeft de staatssecretaris van Economische Zaken vorige week in het ongelijk gesteld, toen deze een veehouderijbedrijf zijn derogatie wilde ontnemen nadat deze de bemestingsnormen had overschreden. In het jaar 2009 was de fosfaatgebruiksnorm op het bedrijf met 604,5 kilo overschreden. Dit kwam de veehouder op een boete van 3.324,75 euro te staan, volgens de Meststoffenwet. Lees verder

Zorgen over de geborgde dierenarts

Er is iets vreemds aan de hand met de geborgde dierenarts. Enkele verontruste dierenartsen belden erover op: de openbare registers met geborgde dierenartsen zijn van de website verdwenen, en ook de reglementen en overeenkomsten. Lees verder

Krappe mestgift mais van invloed op gezondheid koe

Dierenartsen zien op sommige veebedrijven gezondheidsklachten die zij toeschrijven aan de strenge bemestingsnormen van mais. Dit ondanks de berekeningen van voerwetenschappers die aantonen dat de lage P-normen in het rantsoen de behoeften van het melkvee ruimschoots dekken. Lees verder

Waterdoelen nog ver weg: mestwet moet strenger

Nederland haalt haar ‘waterdoelen’ niet, de mestwetgeving zal dus nog strenger moeten. Europa is onlangs begonnen de landen erop te attenderen dat zij haast moeten maken om de doelen in de Kaderrichtlijn Water voor 2015 te halen. Lees verder

Het beste bedrijf verbruikt de meeste antibiotica

Bedrijven met een lager celgetal en een hogere diergezondheidsstatus hebben een hoger gebruik van antibiotica. Dat blijkt uit een studie van de Stichting Agro Management Tools, Livestock Research en Dierlijke Productiesystemen, alle drie onderdeel van Wageningen UR. In de studie werd het antibioticagebruik op 83 melkveebedrijven over de periode 2005 t/m 2011 in kaart gebracht. Lees verder

Veehouders en adviseurs in debat over succesvol groeien op 3 oktober 2012

Melkveehouders en geïnteresseerden kunnen via de computer of (mobiele) telefoon meepraten over succesvol groeien. Op de site www.succesvolgroeien.nl wordt op 3 oktober ‘s avonds om 20.30 uur een discussieprogramma uitgezonden waarin succesvolle groeiers in debat gaan met ervaren bedrijfsadviseurs. Aansluitend vanaf 21.00 uur kunnen kijkers via mail en twitter vragen stellen of reageren op deze discussie. Lees verder