Auteur Archief: Redactie

Nederlandse vleessector verzwakt door gebrek aan kritische lekkerbek

De varkensvleessector met slechts een grote speler (Vion) ontbeert een gezonde marktsituatie. Naast voldoende concurrentie is het kritische vermogen van de thuismarkt sterk bepalend voor de economische groei van een bedrijf. Lees verder

Wat willen adviseurs en veehouders écht weten?

In mei 2014 wordt een inventarisatie van de kennisbehoefte van adviseurs, beleidsmakers, veehouders en studenten uitgevoerd door Leanne Aantjes (zie foto), student aan Wageningen Universiteit, in opdracht van de redactie van V-focus. Lezers van V-focus en de V-focusnieuwsbrief hebben op 7 mei een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan een online onderzoek. Lees verder

Brabant twijfelt aan rekenmodel V-stacks voor geur

Gedeputeerde Staten dringen bij staatssecretaris Mansveld (I&M) aan snel een gedegen onderzoek te doen naar het wettelijk voorgeschreven model om geuroverlast van veehouderijen te berekenen, het zogenaamde V-stacks-model. Volgens GS zijn er gegronde redenen om te twijfelen aan de betrouwbaarheid van dit rekenmodel. Lees verder

Pierre van Oort Beste bedrijfsadviseur van 2013

Pierre van Oort van ForFarmers Hendrix is gekozen tot Beste bedrijfsadviseur van het jaar 2013. De jury maakte dit op 5 februari bekend tijdens de jaarlijkse conferentie van Agrivaknet. Lees verder

Over wetenschap en Dijkhuizen

Een wetenschapper die stelt dat hij slechts wetenschap bedrijft en daarover communiceert slaat de plank geheel mis. Lees verder

Kees Gorter nieuwe voorzitter CRV

De raad van commissarissen van CRV Holding krijgt dit voorjaar een nieuwe voorzitter. Kees Gorter (51) uit Makkinga (NL) volgt op 12 maart 2014 aftredend voorzitter Evert Alderkamp op. Evert Alderkamp is statutair aftredend en niet herkiesbaar. Lees verder

VION Group benoemt Herkemij

De raad van commissarissen van Vion Food Group benoemt Michiel Herkemij (49) per 15 januari in de functie van CEO en voorzitter van de raad van bestuur. Lees verder

Successen niet zien

Heel Nederland vindt dat de veehouderij duurzamer moet: minder diergeneesmiddelen, ammoniak, geur en mest. Met regelmaat wordt het huidige marktsysteem van schaalvergroting en kostprijsverlaging bekritiseerd en vaak wordt de bal bij de veehouder en zijn erfbetreders neergelegd. Lees verder

Mindset

De afgelopen maand heb ik een paar dagen door Nederland mogen trekken met een internationaal gezelschap bestaande uit jonge dierenartsen. Het doel van de trip was even simpel als doeltreffend: verder kijken dan je eigen landsgrenzen en zo de wetmatigheden binnen de eigen praktijk in een breder (internationaal) perspectief plaatsen. Lees verder

Maar boeren zíjn ondernemers

Prachtige woorden lees ik op de website van de rijksoverheid: ‘Omdat agri & food nu al een sterke positie heeft en mogelijkheden om nog verder te groeien, is de sector door het kabinet aangewezen als topsector. Lees verder