Auteur Archief: Redactie

Ammoniakonderzoekers: ‘WUR voegt meer rook toe aan rookgordijn”

De WUR heeft inmiddels enkele kanttekeningen geplaatst bij ons onderzoek. Deze reactie werd uitgedeeld tijdens de overhandiging van ons rapport aan de Kamerleden Geurts (CDA) en Dijkgraaf (SGP). Lees verder

Beweringen RIVM lijnrecht in tegen conclusies Ammoniakonderzoek Hanekamp&Crok

Reflectie op ‘Bericht naar aanleiding van presentatie rapport onderzoekers Crok en Hanekamp’ geplaatst op de RIVM website. Lees verder

Kostbaar ammoniakbeleid in Nederland totaal niet effectief

Nederland dalen volgens officiële documenten fors, maar die daling volgt slechts uit twijfelachtige theoretische berekeningen en is totaal niet terug te zien in daadwerkelijke metingen van ammoniak in de lucht. Die laten sinds 1993 namelijk geen duidelijke trends omhoog of omlaag zien. Lees verder

Verminderen stikstofuitspoeling (kunst)mest blijft complex

De stikstofverliezen na bemesting kunnen flink oplopen. Dat geldt voor zover dierlijke mest als kunstmest. De processen in de bodem zijn complex en de impact van sommige meststoffen op het milieu zouden beter in kaart moeten worden gebracht. Herman de Boer, onderzoeker bij Wageningen Livestock Research, geeft praktische handvatten voor het verminderen van stikstofuitspoeling op grasland. Lees verder

Sebastiaan Berendse wordt directeur Waardecreatie WUR

De raad van bestuur van Wageningen University en Research heeft Sebastiaan Berendse (40), CEMS Master in International Management, per 1 maart 2017 benoemd tot directeur van de nieuw te vormen afdeling Waardecreatie. Lees verder

Normen boerenslootwater geregeld strenger dan KRW-norm ongerepte natuur

De normen die waterschappen stellen aan boerenslootwater zijn geregeld strenger dan de landelijke normen die de Kaderrichtlijn Water (KRW) stelt aan wateren in een min of meer ongerepte natuurlijke toestand. De waterschappen die in landbouwgebieden schoner water vereisen dan in de opgerepte natuur zijn: Delfland, Hollandse Delta, Rivierenland, Hunze en Aas en Zuiderzeeland. Lees verder

Kris van Malderen directeur operations GD

Kris Van Malderen (54) wordt per 1 januari 2017 directeur operations (COO) bij de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD). Samen met Ynte Hein Schukken, die Jan Jansen opvolgt als algemeen directeur, vormt hij vanaf die datum de directie van GD. Lees verder

Rombou 100% dochter van Flynth

Rombou, het ingenieursbureau dat op 1 januari 2012 is gestart op initiatief van LTO Noord en Flynth, wordt per 1 januari 2017 een volledige dochter van Flynth. Lees verder

Lidrus: sluipmoordenaar in de weide

Vanuit de melkveepraktijk komen steeds meer vragen over hoe Lidrus (Equisetum palustre) of moeraspaardestaart beheerst kan worden. Lidrus, een giftige plantensoort, komt voor in productiegrasland en beheers­grasland, vaak lokaal in de slootkant. Lees verder

Toon van Hoof neemt afscheid ZLTO

Melkveehouder Toon van Hoof uit Heusden/Asten (1954) neemt dinsdag 22 november tijdens de Algemene Vergadering afscheid als bestuurder van ZLTO. Lees verder