Onderzoeksdossier: ‘Het Ammoniakkartel’

In 2014 publiceerde V-focus een artikelenreeks onder de titel ‘Het Ammoniakkartel’. De reeks leidde tot ophef, publicaties in verschillende media en series Kamervragen.
De artikelen zijn via dit dossier in te zien en te downloaden.
Ammoniac_foto_650px

Het ammoniakkartel
Grote verschillen tussen berekende en gemeten waarden

Ammoniak (een stikstofverbinding) kan een verwoestende invloed hebben op de natuur in gebieden met veel intensieve veehouderij, dat is bekend. Maar hoeveel ammoniak vanuit de veehouderij nu precies op de natuur belandt, is een groot mysterie. Volgens de berekeningen van de overheid is dat heel veel, maar de werkelijke metingen van het RIVM vertellen wat anders. Grote vraag is waarom de werkelijke meet-uitkomsten nagenoeg worden genegeerd; het kost zelfs moeite om de meetresultaten op een rij te krijgen. Download het volledige artikel als pdf >>

Rekenmodel drijft veehouderij van Schiermonnikoog
Verschil tussen uitkomst rekenmodel en metingen groot

Op Schiermonnikoog heerst onrust. De zeven rundveehouders op het waddeneiland zouden een belangrijke veroorzaker zijn van de veel te hoge stikstofdepositie op het beschermde duinlandschap. Dat stellen de rekenmodellen van het bevoegde gezag. Gemeten wordt er ook op het eiland, maar met de uitkomsten daarvan wordt (nog) niets gedaan. Download het volledige artikel als pdf >>

Emissies ammoniak veel te hoog ingeschat
Effect emissiebeperkende maatregelen veel kleiner dan gedacht

De Nederlandse veehouderij werkt met emissiebeperkende maatregelen, zoals mestinjecteurs, veel ammoniak weg die er in werkelijkheid niet is en was. Dat is de uitkomst van een studie waarin V-focus de ammoniak-emissies voor Nederland berekent op basis van de rekensystematiek van het Verenigd Koninkrijk. Download het volledige artikel als pdf >>

De onschendbaarheid van een rekenmodel
Ammoniakbeleid: op papier bijzonder effectief, maar in milieu geen meetbaar effect

Volgens het ‘Rekenmodel Ammoniak’, het fundament onder de natuurwetgeving, zijn de maatregelen die boeren nemen tegen de ammoniakuitstoot bijzonder effectief. Vooral emissiearm bemesten zou de stikstofuitstoot naar het milieu drastisch verminderen. Maar in het milieu zelf is van alle inspanningen amper iets terug te zien. Met de jaren is het verschil tussen de berekende en gemeten waarden – het ammoniakgat – almaar groter geworden. Download het volledige artikel als pdf >>

Stikstofdepositie, de grote onbekende

Volgens de Grootschalige Depositiekaarten van het RIVM valt stikstof met bakken vol uit de lucht. In veedichte gebieden, zoals De Peel (NB), zou het jaarlijks gaan om 50 tot 60 kilo per hectare. In provincies als Groningen, Drenthe en Zeeland is dat minder, maar nog altijd een kilo of 25 kilo. Is dat écht zoveel? Hoewel de stikstofdepositie uitgangspunt is van de PAS en bepaalt hoeveel ontwikkelruimte veebedrijven krijgen, is het merkwaardig dat de N-depositie nooit écht is gemeten, laat staan getoetst met veldmetingen. Download het volledige artikel als pdf >>

Reacties zijn gesloten.