Gipsgevaar in de ligbox

Het houdt de ligbox droog, het is goedkoop en op het eerste gezicht kan het geen kwaad. Gips, ook wel calciumsulfaat, als ligboxenstrooisel. Maar door het hoge zwavelgehalte liggen gevaren voor boer en koe op de loer.

Gips voor ligboxen kan afkomstig zijn van oude gipswanden, fosforgips, natuurgips of gips afkomstig uit rookgasreinigers. De laatstgenoemde variant, ook wel RO-gips genoemd, lijkt afkomstig te zijn van Duitse en Belgische kolencentrales. Het is een restproduct dat overblijft na het ontzwavelen van rookgassen. Dit restproduct wordt verwerkt tot onder andere strooisel voor ligboxen.

Ervaring uit de Verenigde Staten laat zien dat er nadelen zijn bij het gebruik van gipsafval als ligboxstrooisel. Als gips in de mestkelder komt, kan er een verhoogde concentratie van het uiterst giftige zwavelgas (H2S) ontstaan. Zelfs in open stallen werden bij gebruik van gips hoge zwavelwaterstofconcentraties gemeten. H2S is zwaarder dan lucht en hoopt zich op in de eerste meter boven de grond. Liggende koeien, jonge dieren en kinderen krijgen daardoor een hoge hoeveelheid binnen. In de Verenigde Staten luidde daarom het advies: gebruik geen gips in de boxen, zeker niet als de mestopslag onder de vloer is.

In het artikel ‘Gipsgevaar in de ligbox’ (verschijnt 27 juli) leest u welke soorten kalk wel veilig zijn voor ligboxen en welke niet.

Delen via:
Meer over: Onderzoek en beleid

Reacties zijn gesloten.